סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 34

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 34 אשר התקיים בין התאריכים:  02.11.18 - 24.05.19

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג