סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 102

 סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 102 שהתקיים בין התאריכים: 17.12.18 - 22.07.19

מרכז הקורס: מר גיל שמידוב