סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 31

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 31

אשר התקיים בין התאריכים 14.03.19 - 25.07.19

מרכז הקורס : מר דני חייט