סיום קורס ניהול התפעול מחזור 9

הקורס תקיים בין התאריכים: 18.02.19 - 26.08.19