סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מחזור 37

תמונות מסיום קורס ניהול לוגיבטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מחזור 37 אשר התקיים בין התאריכים: 04.06.19 - 03.09.19