סיום קורס אומנות המכירה מחזור 54

סיום קורס אומנות המכירה מחזור 54 שהתקיים בין התאריכים: 24.06.19 - 23.09.19

מרכז הקורס מר דרור כהן