סיום סמינר חוזים והתקשרויות מחזור 24

סיום סמינר חוזים והתקשוריות ברכש מחזור 42.
הסמינר התקיים בין התאריכים: 01.12.19 - 15.12.19