סיום קורס ניהול רכש והפסקה בכיר מחזור 27

הקורס התקיים בין התאריכים : 03.11.19 - 16.02.20

מרכז הקורס: עו"ד גיל שמידוב