סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 107

מרכז הקורס: עו"ד גיל שמידוב 

הקורס התקיים בין התאריכים: 12.06.19 - 29.01.20