סיום קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה - מחזור א'

סיום קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה -  מחזור א'

אתמול הסתיים לו מחזור ראשון של קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירה בהנחייתו של עו"ד ורו"ח שמחה לב

צוות המכללה העסקית מאחל בהצלחה לכל הסטודנטים והסטודנטיות