מר מיכאל תבור

מר מיכאל תבור
• מנכ"ל חברת תבור יועצים, בעל ניסיון רב של ייעוץ כלכלי וניהול עסקי.
• תבור שימש בעברו כיועץ כלכלי במשרד האוצר, חבר בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות, חבר בוועדת השקעות, ועדת היגוי אסטרטגיות ועוד. תבור חיבר ארבעה ספרים בתחומי הכלכלה והמימון וניהל את קרן תבור לעסקים. כמו כן מלמד תבור בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב קורסי כלכלה ושוק ההון.