דני שטרוזמן

דני שטרוזמן - מרצה בקורס ניהול והשכרת רכב
מנכ"ל ב.ב.ד – בטיחות בדרכים המרכז להדרכה
מרצה בתחומי פקודת התעבורה ותקנותיה, חוקים, צווים ונהלים רלבנטיים לתעבורה, ובטיחות בתעבורה.
דני שטרוזמן מרצה בקורס ניהול והשכרת רכב במכללה העסקית