Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

ארז אלבו

ארז אלבו

תואר ראשון בכלכלה (אונ' בן גוריון), MBA עם התמחות בשיווק (אונ' תל אביב).

מומחה BI- Business intelligenc   הקמת מערכות העוזרות לארגון להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית מתוך מכלול הנתונים הנאספים על ידיו.

מומחה לניתוח כמותי ואיכותני של עסקים קטנים ובינוניים.

בעבר יועץ בקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה, בחן למעלה מ100 חברות למתן אשראי. בעל ניסיון בעסקים קטנים/בינוניים, מסחר/חקלאות/תעשיה/שירותים/בינוי, חברות ותיקות וחדשות, חברות משפחתיות ושותפויות וכיו"ב.

מנהל הפיתוח העסקי והמכירות של Bina