ניהול רכש מתקדם

ניהול רכש מתקדם
מחיר לצרכן: 149 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 119 ₪
מחיר לסטודנט: 119 ₪
הספר "ניהול רכש מתקדם" מיועד לאנשי ומנהלי רכש אשר מעוניינים להתאים ולנהל את חזית הרכש בארגון בהתאם להתפתחויות הכי מעודכנות ומהווה "ארגז כלים" מקצועי ויולצא דופן אשר מפרש ומבאר "עקב בצד אגודל"  את ההתפתחויות שחלו בתחום הרכש בשנים האחרונות ועד לכתיבת ספר זה.

ד"ר צבי לביא, DBA, CPCM מרצה מן החוץ במוסדות אקדמיים ולהכשרה מקצועית כגון: BRIDGEPORT CONN. USA UNIVERSITY, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן- גוריון, המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז ומוסדות אקדמיים רבים ונוספים בישראל ובעולם.

כמו כן, לד"ר צבי לביא הרצאות אורח והצגת מאמרים בקונגרסים בארץ ובחו"ל ולרשותו כ-8000 שעות הוראה והדרכה בפועל. ד"ר צבי לביא שימש כמנהל היחידה הכלכלית במנהל ההרכשה והייצור במשהב"ט. בתפקידו האחרון שיש מכנהל הדרכת תורת הרכש במעהב"ט.

ד"ר צבי לביא משמש כמנהל האקדמי הראשון של המכון ללימוד שרשרת ההספקה של ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל. כמו כן ד"ר צביא לביא חבר אקדמי בארגונים מקצועיים בינלאומיים כגון: NCMA, ISM ועוד.

בשנת 2000 ד"ר צבי לביא הוציא לאור את ספרו "ניהול רכש- הלכה למעשה" בהוצאת לאור של משרד הבטחון.

תוכן העניינים:
 • הקדמה
 • חלק ראשון - תשתית הפעילות ההרכשתית
  פרק מספר 1: הרכש כחלק מהאסטרטגיה הארגונית
  פרק מספר 2: מקומו של הרכש בניהול שרשרת ההספקה
  פרק מספר 3: סביבת שוק הרכש
  פרק מספר 4: תרומת הרכש ליתרון התחרותי בשוק
  פרק מספר 5: ביצוע "רכש מיטבי" - מטרה אסטרטגית. 
 • חלק שני - מגמות ניהול חדשות והשפעתן על הרכש
  פרק מספר 6: תרומת הרכש לאחריות חברתית תאגידית (CSR)
  פרק מספר 7: "תיכנון במקום תיקון" - גישות חדשניות בניהול
  פרק מספר 8: תהליך לקבלת החלטות
  פרק מספר 9: ניהול נכסים (ASSETS MANAGEMENT)
  פרק מספר 10:ניהול ההוצאות בארגון וניתוח (SPAND ANALYSIS)
  פרק מספר 11: ניהול הרכש לפי קטגוריות (CATEGORY MANAGEMENT)
  פרק מספר 12: ניהול הביקוש (DEMAND MANAGEMENT)
  פרק מספר 13: ניהול מערכת היחסים עם הספק (SRM)
 • חלק שלישי - כלים חדשים בשירות הרכש
  פרק מספר 14: כרטיס דירוג מאוזן (BSC)
  פרק מספר 15: ניתוח השוק וסביבתו
  פרק מספר 16: ניהול מלאי בידי הספק
  פרק מספר 17: מודל ה-ERP ותרומתו לרכש
 • חלק רביעי - היבטים כלכליים ברכש
  פרק מספר 18: עלות כוללת של הבעלות (TCO)
  פרק מספר 19: תמחור מבוסס פעילויות (ABC)
  פרק מספר 20: ניהול ללא תקציב (BB,ZBB)
  פרק מספר 21: ניתוח עלות - תועלת
  פרק מספר 22: היבטים פיננסים בברכש
  פרק מספר 23: יישומים של כלכלת המידע - AIE
  פרק מספר 24: ניהול סיכונים
 • חלק חמישי - רכש: נושאים מיוחדים
  פרק מספר 25: רכש מערכות מורכבות
  פרק מספר 26: רכש תוכנות ופיתוחן
  פרק מספר 27: רכש אינטלקטואליים
 • חלק שישי: שיטות ונושאים חדשניים ברכש
  פרק מספר 28: שיטות התקשרות בעולם הרכש
  פרק מספר 29: LEAN ו- SIX SIGMA בשירות הרכש
  פרק מספר 30: PROCUREMENT TO PAY ו-BACK TO BASICS
  פרק מספר 31: הצגת נתונים בעל-פה (ORAL PRESENTATION)
  פרק מספר 32: ביצועי עבר (של הספקים)
  פרק מספר 33: סחר אלקטרוני (E-COMMERCE)
  פרק מספר 34: מודיעין עסקי וכלכלי
  פרק מספר 35: זמינות המוצר ומחיריו
  פרק מספר 36: רכש בתנאי תחרות
  פרק מספר 37: ניהול החוזה (CM+CA)
  פרק מספר 38: רכש הפוך - UNSOLICITED PROPOSAL
  פרק מספר 39: מיהו "מאסטר" ברכש
  פרק מספר 40: עצות כלכליות לרוכש
 • נספחים
  נספח מספר 1 - דוגמא של חיוב TCO
  נספח מספר 2 - דוגמא של חישוב תעריף שעת עבודה מפעלי
  נספח מספר 3 - דוגמא של חישוב ניתוח עלות - תועלת
  נספח מספר 4 - דוגמא לניהול סיכונים
  נספח מספר 5 - חקר מקרים (CASE STUDIES) כולל תדריך לניתוח
 • הערות
 • מילון מונחים
 • אינדקס
 • ביבליוגרפיה
לקריאה בפרק מספרו של ד"ר צבי לביא לחץ כאן