יבוא יצוא וסחר בינ"ל

יבוא יצוא וסחר בינ
מחיר לצרכן: 230 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 200 ₪
מחיר לסטודנט: 200 ₪

מהדורה חדשה ומעודכנת 2023-2024

העולם במאה העשרים ואחת הופך אט אט ל"כפר גלובלי". ביטוי זה הינו אחד הביטויים הנפוצים והשגורים כיום בפי מאות אנשים, והוא נכון במיוחד עבור אלה העוסקים בסחר בינלאומי. 
 
איש עסקים המעוניין לשווק מוצר חדש, יכול להציגו במסגרת אחת התערוכות הבינ"ל בדרום מזרח-אסיה, ברחבי אירופה, באחת ממדינות ארה"ב או בכל מקום אחר בעולם. המוצר, בתוך שעות ספורות, כבר יוכל למצוא דרכו אל היבואן בדרכים שונות: אם במכולה בבטן האוניה ואם בתאו של מטוס מטענים. 

הקדמה הטכנולוגית הביאה להוזלת המוצר, לשיפור איכותו ולהפצתו בו זמנית למספר רב של נקודות על פני הגלובוס. בנוסף לכך, גם התקשורת האלקטרונית והטכנולוגית התפתחה משמעותית, והביאה לייעול ולקיצור תהליכים מכסים לכל העוסקים בענף השילוח והמכס. היא גם זו שמאפשרת תעבורה יעילה, קלילה וזורמת, ובכך תורמת  לגידול בחברות הסחר הבינלאומי בארץ ובעולם, לריבוי בחברות העוסקות ביבוא ויצוא, וכתוצאה מכך להכשרת אלפי עובדים בתחום הסחר הבינלאומי.
 
פישוט הליכים מחד, והתמקצעות ענף הסחר הבינ"ל מאידך, מביאים לכך שכל מי שעוסק בתחום או מעוניין לעסוק בו בעתיד יוכל להבינו ביתר קלות. 
 
יחד עם זאת, תהליכים אלה דורשים ידע מקצועי נרחב והבנה כוללת. ספר זה דן בנושאים חשובים אלה באופן מפורט, קריא וברור לעין הקורא. בין הנושאים: בסיסי המחיר בסחר בינ"ל והשימוש בהם, שיטות התשלום הנהוגות בסחר – חוץ, הסכמי סחר בין ישראל והמדינות השונות, חישוב עלויות היבוא והיצוא, תהליך השחרור מהמכס וכן מילון מונחים בסחר – חוץ.   
 
כותב הספר, מר זאב תלם, כתב בעבר בין השאר את הספרים: "מדריך להובלה אווירית" ו"מסמכים בסחר-חוץ". מר תלם הינו יועץ לחברות יבוא ויצוא מזה כשלושים שנה, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים ומנהל אקדמי בקורסים בסחר חוץ במכללה העסקית בלשכת המסחר ת"א והמרכז ובגופים נוספים העוסקים בתחום הסחר הבינלאומי. 

תוכן עניינים
 
פרק 1 - מבוא לסחר הבינלאומי

1.1     מבוא
1.1.1      היסטוריה
1.1.2      תיאוריות שונות של הסחר הבין-לאומי
1.1.3      מכס
1.2     מגבלות ואילוצים בסחר הבין-לאומי
1.3     הגורמים המטפלים בסחר הבין-לאומי
1.3.1      הגורמים המטפלים באספקטים הלוגיסטיים
1.3.2      הגורמים המטפלים באספקטים הכספיים
1.3.3      גורמי בדיקה ואישור
1.3.4      קובעי מדיניות
1.3.5      גורמי סיוע נוספים
1.4     השרשרת הלוגיסטית
1.5     המסמכים בסחר הבין-לאומי
1.5.1      המסמכים המסחריים
1.5.2      מסמכי הנמלים
1.5.3      מסמכי המכס
1.5.4      מסמכים הקשורים להגבלות ולפיקוח על היצוא והיבוא
1.5.5      מסמכים הקשורים לאמנות בין-לאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל
1.5.6      מסמכי הובלה
1.5.7      מסמכי הביטוח
1.5.8      מסמכי בנקים

פרק 2 - מונחי ה-Incoterms

2.1     מבוא
2.2     INCOTERMS – עקרונות
2.2.1      ההוצאות בעסקת הסחר הבין-לאומי
2.2.2      הנקודות הקריטיות
2.2.3      חבויות המוכר והקונה
2.2.4      מושגי יסוד
2.3     חלוקת המונחים
2.4     הסבר המונחים
2.4.1      EXW
2.4.2      FCA
2.4.3      CPT
2.4.4       CIP
2.4.5       DAT
2.4.6       DAP
2.4.7      DDP
2.4.8      FAS
2.4.9      FOB
2.4.10    CFR
2.4.11    CIF
2.5     חלוקת המונחים לקבוצות
2.6     כמה הערות למונחים
2.6.1      כללי
2.6.2      העברת זיקת הביטוח בקבוצות F ו-C
2.6.3      מונחי ה-Incoterms וביטוח ימי
2.6.4      שיוך המונחים
2.7     תמחיר המוצר בשימוש במונחי ה-INCOTERMS
2.8     התפצלות ההוצאות והסיכונים
2.8.1      טבלה מסכמת של  ההוצאות והסיכונים

פרק 3 - הובלה ימית

3.1     סוגי אניות
3.2     הובלה ימית במכולות
3.2.1      מבוא
3.2.2      סוגי מכולות
3.2.3      סטטוס מכס המתייחס למכולות (מונחים המופיעים על גבי שטר המטען) – זיהוי דרכי תפעול מקובלות במגזר המכולות
3.3     תעריפי ההובלה הימית (בקווי הובלה סדירים -Liner Service))
3.3.1      תעריפי ההובלה
3.3.2      דוגמאות לחישוב תעריפי ההובלה הימית – LCL
3.3.3      דוגמאות לחישוב תעריפי הובלה LCL ו-FCL והשוואה ביניהם
3.4     שטר המטען הימי
3.4.1      כללי
3.4.2      תכונותיו של שטר המטען הימי
3.4.3      סוגים של שטרי מטען
3.4.4      חלוקת שטר המטען הימי לחלקים עיקריים
3.4.5      אופן מילוי שטר המטען הימי
3.4.6      שטר מטען ימי שאינו סחיר
3.4.7      שטר מטען ימי שמונפק על ידי משלח בין-לאומי (שטר מטען פנימי) – איחוד מטענים (Consolidation) בהובלה ימית

פרק 4 - הובלה אווירית

4.1     מבוא להובלה אווירית
4.1.1      סקירה היסטורית
4.1.2      ארגונים בין-לאומיים בהובלה אווירית
4.2     ציוד
4.2.1      ציוד להאחדת מטענים בהובלה אווירית
4.2.2      סוגי מטוסים
4.3     תעריפים בהובלה אווירית
4.3.1      סוגי התעריפים בהובלה אווירית
4.3.2      חישוב תעריפים בהובלה אווירית
4.4     שטר המטען האווירי
4.4.1      כללי
4.4.2      תכונותיו של שטר המטען האווירי
4.4.3      העתקי שטר המטען האווירי
4.4.4      האחריות למילוי נכון של שטר המטען האווירי
4.4.5      מילוי שטר המטען האווירי
4.4.6      שטר  מטען אווירי שמונפק על ידי משלח בין-לאומי (שטר מטען פנימי) –איחוד מטענים (Consolidation) בהובלה אווירית
4.5     נקודות להשוואה בין הובלה ימית להובלה אווירית

פרק 5 - ביטוח ימי

5.1     פוליסת הביטוח הימי
5.1.1      כללי
5.1.2      פוליסות הביטוח הנפוצות
5.1.3      סעיפים מקובלים בפוליסה הפתוחה
5.2     הסיכונים המכוסים
5.2.1      ביטוח לפי Clauses C
5.2.2       ביטוח לפי Clauses B
5.2.3       ביטוח לפי Clauses A
5.2.4      ביטוח סחורות בטמפרטורה מבוקרת
5.2.5       ביטוח סיכוני מלחמה ושביתות
5.3     ביטוח מטענים המובלים בהובלה אווירית
5.4     תביעות
5.4.1      סוגי נזקים
5.4.2      סכום הביטוח
5.4.3      שיפוי ושיבוב
5.4.4      חובות המבוטח

פרק 6 - שיטות התשלום בסחר הבינלאומי

6.1     מבוא
6.1.1      כללי
6.1.2      שיקולים לבחירת שיטת התשלום
6.2     תשלום מראש
6.2.1      הסבר השיטה
6.2.2      מתי סביר שייעשה שימוש בשיטה זו
6.2.3      תשלום מראש – יתרונות וחסרונות לצדדים
6.3     חשבון פתוח
6.3.1      הסבר השיטה
6.3.2      מתי סביר שייעשה שימוש בשיטה זו
6.3.3      חשבון פתוח – יתרונות וחסרונות לצדדים
6.4     מסמכים לגבייה/גבייה דוקומנטרית
6.4.1      עקרון הפרדת החזקות
6.4.2      הסבר השיטה
6.4.3      אפשרויות גביית המסמכים
6.4.4      צורות התשלום האפשריות בשיטת התשלום מסמכים לגביה
6.4.5      סוגים של שטרות וכתבי חוב
6.4.6      מסמכים לגביה – יתרונות וחסרונות לצדדים
6.4.7      מסמכים לגבייה – מילון מונחים
6.5     אשראי דוקומנטרי
6.5.1      כללי
6.5.2      הסבר השיטה
6.5.3      עקרונות שונים בשימוש בשיטת התשלום אשראי דוקומנטרי
6.5.4      בנק מקיים
6.5.5      שיטות הפירעון באשראי הדוקומנטרי
6.5.6      אשראים דוקומנטריים מיוחדים
6.5.7      אשראי דוקומנטרי – יתרונות וחסרונות לצדדים
6.6     השוואה בין שיטות התשלום
6.6.1      טבלת השוואה כללית


פרק 7 - יבוא

7.1     מבוא
7.2     מושגים יסודיים בייבוא
7.3     סיווג והערכה
7.3.1      תעריף המכס
7.3.2      פירוט תעריף המכס
7.3.3      ערך לצרכי חישוב המסים
7.3.4      דוגמאות לחישוב מסים
7.3.5      חישוב מסים ביבוא של מוצרים בעלי מיסוי שונה
7.4     תהליכי שחרור ממכס
7.5     רשימון ייבוא
7.5.1      מבוא
7.5.2      סוגי רשימונים
7.5.3      הוראות מילוי רשימון הייבוא
7.6     תהליך היבוא

פרק 8 - יצוא

8.1     מבוא
8.1.1      שלבים לביצוע יצוא מוצלח
8.1.2      דרכי הפצה בסחר הבין-לאומי
8.2     רשימון ייצוא
8.3     הישבון
8.4     תהליך היצוא

פרק 9 - הסכמי סחר ותעודות מקור

9.1     מבוא
9.1.1       הסכם GATT וארגון הסחר העולמי WTO
9.1.2      הסכמי סחר חופשי
9.1.3      כללי מקור
9.1.4      הסכמי סחר-החוץ של ישראל – תאריכי כניסה לתוקף
9.2     הסכם-הסחר עם האיחוד האירופי
9.2.1      מבוא
9.2.2      כללי מקור
9.2.3      תעודת המקור והצהרות
9.2.4      אפשרויות נוספות לאישור התעודה
9.3     הצבירה הפאן-אירופית
9.3.1      מבוא
9.3.2      צבירה בקהילה האירופית וצבירה בישראל
9.3.3      מושגים
9.3.4      תעודת EURO MED
9.3.5      נוסחי הצהרות בסחר בין ישראל לאירופה
9.3.6       קיצורים ונהלים מקובלים בתעודות מקור EUR1 ו-EUR-MED
9.3.7      הגדרת יצואן מאושר
9.4     ההסכם עם מדינות EFTA
9.4.1      מבוא
9.4.2      כללי מקור
9.4.3      הוראות נוספות של ההסכם
9.5     הסכם הסחר בין ישראל לארה"ב
9.5.1      מבוא
9.5.2      כללי המקור
9.5.3      תעודות המקור
9.6     הסכמי הסחר עם טורקיה
9.6.1      מבוא
9.6.2      כללי מקור ומסמכי העדפה
9.7     הסכם הסחר עם קנדה
9.7.1      מבוא
9.7.2      כללי מקור
9.7.3      תעודת המקור
9.8     הסכם הסחר עם מקסיקו
9.8.1      מבוא
9.8.2      תעודת המקור
9.9     הסכם הסחר עם גוש מדינות ה"מרקוסור" (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי) 
9.9.1      כללי מקור
9.9.2      משלוח ישיר
9.9.3      תעודת מקור
9.9.4      הישבון ואימות תעודת מקור
מילון מונחים