לא בכל מחיר - כיצד לעבוד עם ספקים?

לא בכל מחיר - כיצד לעבוד עם ספקים?
מחיר לצרכן: 98 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 79 ₪
מחיר לסטודנט: 79 ₪

 ספר זה בא להציג את היתרונות בעבודה משותפת של חברות עם ספקים. הוא מציג אותם תוך חשיבה וראייה לטווח ארוך ותוך חיפוש דרכים לשיפור תהליכים ולהורדת עלויות, כדי שבסופו של דבר, שני הצדדים ירוויחו. הספר מיועד לאנשי רכש, החל מהקניין וכלה בממונה על הרכש בארגון. הוא מיועד גם לספקים הרוצים להבין כיצד פועלים (או לא פועלים) הלקוחות שלהם, ומה מקומם בתרבות הרכש של לקוחות אלה.

המחבר, מר גדעון גורן, החל לעבוד בתעשייה האווירית לישראל החל משנת 1974 ומילא תפקידי הנדסה, ניהול הנדסי וניהול פרויקטים של פיתוח. החל משנת 1998 שימש בתפקיד סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה. בתפקיד זה מיסד את מדיניות הרכש של החברה, תהליכיו וכליו, תוך למידה מהמובילים בעולם. בשנים 2003-2004 שימש גם כסמנכ"ל ניהול האיכות של התעשייה האווירית.

פרק 1 - מבוא
קטגוריות של רכש
יתרונות בשיתוף פעולה

פרק 2 - ניהול עלויות
עלות כוללת
ניתוח מחיר וניתוח עלות
מחיר מטרה ומחיר ראוי

פרק 3 - משא ומתן משתף
משא ומתן עם ספק בלעדי (משא ומתן חד-צדדי)

פרק 4 - שיתוף ספקים בתהליכי פיתוח
מה בעצם קרה כאן ?
אילו ספקים רצוי לשתף בתהליכי הפיתוח?
מתי לשתף את הספקים?

פרק 5 - ניהול ספקים
סיקור סטנדרטי לצורך אישור ספק
סיקורים נוספים
ניהול ספרים
מטלות בניהול ספק
לפני התקשרות עם הספק (Pre Award)
לאחר התקשרות עם הספק ( Post A ward)

פרק 6 - שיפור תהליכי ספקים ("פיתוח ספקים")
כלים לשיפור תהליך
חמשת ה - Whys

חמשת ה-Sים
שבעת ה - Wastes

פרק 7 - ניהול סיכונים אצל ספקים
מושגים בסיסיים
זיהוי סיכונים ברכש
הטיפול בסיכונים
מעקב ובקרה
טבלאות עזר למזעור סיכונים

פרק 8 - רציונליזציה (צמצום) של בסיס הספקים
כיצד לצמצם
ספק יחיד וספק בלעדי

פרק 9 - איכות ספקים
בחירת הספק ואישורו
לאחר בחירת ספק
ביצוע סיקורים ומבדקים
איסוף ליקויים והטיפול בהם
בקרה עצמית
בחינת פריט ראשון
בקרת תהליך סטטיסטית (SPC)
הערכת ביצועי ספקים

פרק 10 - כיצד תראה בעתיד עבודה עם ספקים?

פרק 11 - הערות בשולי הדברים
לחוק חובת המכרזים
להתנהגות קניינים מול ספקים
למכרזים הפוכים
לגוף רכש מרכזי מול רכש מבוזר
לתפקיד האסטרטגי של ארגון הרכש

מקורות