דיני מכס וסחר חוץ

דיני מכס וסחר חוץ
מחיר לצרכן: 375 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 275 ₪
מחיר לסטודנט: 275 ₪
 ספרו של עו"ד אביגדור דורות מהווה Text- book מפורט ושיטתי, המקיף את כלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לרגולציה של סחר החוץ.
המחבר מטפל בהסדרת חוקיות היבוא, מלבן את הדינים הקשורים במיסי היבוא ומנתח את המשמעויות של הסכמי הסחר הגלובליים במסגרת ארגון הסחר העולמי ( wto) והסכמי הסחר הבילטראליים של ישראל, בעיקר מול אירופה וצפון אמריקה.הספר מכיל 753 עמודים ומופיע בכריכה קשה.
שנת הוצאה לאור: 2006
 
תוכן עניינים:

שער ראשון: דיני היבוא:

פרק ראשון: הגבלות על יבוא טובין.
 1. מסגרת תחיקתית
 2.  רישוי היבוא
 3. טובין האסורים ביבוא
 4. מדינות האסורות ביבוא
 5. סוגי הגבלות על יבוא טובין
 6. הסדרת העיסוק בטובין
פרק שני: הגנה על קניין רוחני
פרק שלישי: שחרור טובין מפיקוח המכס
 1. תהליך השחרור
 2. תשלום מסי היבוא
פרק רביעי: אחסנת טובין
 1. מחסנים רשויים
 2. חובות בעל מחסן רשוי
 3. שחרור טובין ממחסן רשוי
פרק חמישי: סנקציות עונשיות וחילוט
 1. חילוט טובין
 2. עבירות עונשין וכופר
שער שני: מסי והיטלי יבוא

פרק שישי: מכס
 1. סיווג טובין לצרכי מכס
 2. הערכת טובין לצרכי מכס
 3. פטורים
 4. החזר מס ששולם
 5. מחלוקת בדבר תשלום מכס
 6. תפיסה, חילוט והחמרה
 7. עבירות, עונשין וכופר
פרק שביעי: מס קנייה
 1. מס קנייה ביבוא
 2. תוספות מכסת אחוזים (תמ"א)
 3. הערכה וסיווג
 4. מחלוקת בדבר תשלום מס קנייה
 5. החזר מס קניה
 6. תפיסה, חילוט והחמרה
 7. עבירות, עונשין וכופר
פרק שמיני:מס ערך מוסף ביבוא
פרק תשיעי: היטל בטחה
 1. הגנה על תוצרת הארץ
 2. מניעת רווח עודף
 3. הסדרת יצור וצריכה של תוצרת חקלאית
 4. פגיעה במאזן התשלומים או ביתרות מטבע חוץ
 5. צעדי תגובה במישור הבינלאומי
 6. תקיפה של צו המטיל היטל בטחה
 7. היטלי בטחה אשר נגבו ביתר או בחסר
פרק עשירי: היטלי היצף
 1. תנאים להטלת היטל היצף
 2. הפרוצדורה להטלת היטל
פרק אחד עשר: היטל משווה
 1. תנאים להטלת היטל משווה
 2. הפרוצדורה להטלת היטל
 3. שילוב של תמיכה והיצף
פרק שנים עשר: היטל יבוא
פרק שלושה עשר: תשלומים בחסד
פרק ארבעה עשר: תשלומים ביתר
פרק חמישה עשר: גביה ואכיפה
 1. אמצעי אכיפה
 2. אמצעי גבייה
 3. גבייה מצדדים שלישיים
שער שלישי: סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים

פרק שישה עשר: סוכני מכס
 1. רישוי סוכני מכס
 2. אחריות סוכני מכס
 3. אמצעי משמעת
 4. פקידים רשויים
 5. משלחים בינלאומיים
שער רביעי: מסגרת הסחר הבינלאומי

פרק שבעה עשר: ארגון הסחר הבינלאומי (WTO)
 1. עקרונות היסוד של גאט"ט
 2. סיבובי שיחות בגאט"ט
 3. מכסים, מכסות ומחסומי סחר אחרים
פרק שמונה עשר: תוצאות סיבוב אורוגואי
 1. המבנה המשפטי
 2. הסכמי סיבוב אורוגוואי
שער חמישי: הסכמי סחר חוץ של ישראל

פרק תשעה עשר: הסכמי סחר עם מדינות אירופה
 1. הסכם עם הקהילה האירופאית (האיחוד האירופי)
 2. הסכם סחר חופשי עם מדינות אפט"א
 3. הסכם סחר חופשי עם טורקיה
 4. הסכם סחר חופשי עם רומניה
 5. הסכם סחר חופשי עם בולגריה
 6. כללי מקור
פרק עשרים: הסכמי הסחר עם מדינות אמריקה
 1. הסכם סחר חופשי עם ארה"ב
 2. הסכם סחר חופשי עם קנדה
 3. הסכם סחר חופשי עם מכסיקו
 4. הסכם סחר חופשי עם מדינות מרקוסור
פרק עשרים ואחד: הסכמי הסחר עם מדינות ערב
 1. הסכם עם הרשות הפלסטינאית
 2. הסכמי הסחר עם ירדן
 3. הסכם הסחר עם מצריים
מפתחות:
 1. מפתח פסיקה
 2. מפתח חקיקה
 3. מפתח מאמרים
 4. מפתח ספרים