מדריך בסחר בינלאומי: כללים אחידים לגביות URC 522

מחיר הספר: 150 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 135 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.


מדריך דו-לשוני עברי-אנגלי.


המדריך נכתב מתוך מטרה להקל בסחר בין הארצות הסוחרות בעולם.

המדריך כולל את הנושאים הבאים: ישום הכללים האחידים 522 , הגדרתה של הגביה, צדדים לגביה, סוג ומבנה של גביות, סוג של הצגה,
חבות ואחריות, תשלום, ריבית, עמולות והוצאות ותקנות שונות.