המדריך לתקשורת עסקית בינ"ל

המדריך לתקשורת עסקית בינ
מחיר לצרכן: 79 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 64 ₪
מחיר לסטודנט: 64 ₪

המדריך לתקשורת עסקית בינלאומית מסביר את העקרונות והמבנה של מכתב ודוא"ל פורמאלי ולא פורמאלי, תוך שימת דגש על הביטויים הנפוצים במצבים עסקיים שונים כגון: בקשה וכתיבת הצעת מחיר, ארגון כנס, גביית כספים, תלונות ועוד. 

נספח מיוחד מתייחס לנושא הלוגיסטיקה והסחר הבינלאומי ומלווה בדוגמאות ותרגילים של מצבים שונים בהם אנו נתקלים במהלך התקשורת עם ספק מחו"ל. 
בנוסף, המדריך מקדיש פרק מיוחד לנושא של שיחות טלפון עסקיות על ערוציו השונים.

הספר כולל 89 עמודים, בכריכה רכה.


תוכן עניינים:

  • Business Writing -  כתיבה עסקית
  • Request for Quotation - בקשה לקבלת הצעת מחיר
  • Quotation - הצעת מחיר
  • Orders - הזמנות
  • Payment - תשלום
  • Complaints - תלונות
  • Importer’s Appendix - נספח ליבואנים
  • Doing Business on the Telephone - לעשות עסקים בטלפון
  • Telephone Situations - שיחות עסקיות
  • Answers & Translations – תשובות ותרגומים