הסכמים מסחריים בינלאומיים / עו"ד ארז מודעי

הסכמים מסחריים בינלאומיים / עו
מחיר לצרכן: 129 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 119 ₪
מחיר לסטודנט: 119 ₪

הספר ' עו"ד בכריכה רכה – דברים שצריך לדעת על הסכמים מסחריים בינ"ל ' פורש משנה סדורה ופותח צוהר במספר נושאים בתחום ההסכמים הבינ"ל. הספר מנתח מצבם של צדדים שעקב מחלוקת, ההסכם שלהם כבר לא נותן מענה לצרכיהם ואת המנגנונים העומדים לרשותם לצורך יישוב הסכסוך ביניהם. בנוסף כולל הספר עוד שני נושאי בונוס, תנאי משלוח ורכש גומלין, שלאור בינלאומיותם מצאו בספר את מקומם הטבעי. 


הספר הינו חלק מסדרת ' עו"ד בכריכה רכה' , סדרת מדריכים משפטיים תכליתיים ועניינים, המיועדים לאנשי עסקים, מנהלים ולעוסקים בסחר בינ"ל. מטרת הסדרה היא כפולה: לבנות לאנשי עסקים הבנה בסיסית של 'שדה המוקשים' הרלבנטי וליצור להם בסיס לשפה משותפת עם עורכי הדין שלהם. 
הסדרה היא קלילה וקריאה עם סיכומי מנהלים, המחשות עדכניות מרובות  ונגיעות של הומור, שיהפכו את הקריאה לחוויה מהנה בצד היותה מועילה. הסדרה מיועדת לתת תמונה מאקרו-משפטית כמו שצריכה להיות למנהל/איש עסקים.
עו"ד ארז מודעי(MBA ) כותב הספר, הינו יוצא התעשייה האווירית שם עבד מספר שנים כעו"ד בתחום הבינ"ל, במסגרת זו צבר ניסיון רב במו"מ מסחרי בינ"ל ובהסכמים בינ"ל מול חברות ורשויות ב-כשלושים מדינות. 
עו"ד ארז מודעי הינו בוגר המסלול היוקרתי במנהל עסקים למנהלים של ביה"ס ע"ש רקנאטי של אוניברסיטת ת"א. 
 
תוכן העניינים
 
הקדמה קצרה
מבוא קצרצר
הערות אישיות
רקע – סקירה "היסטורית" על התפתחות ההסכם הבינ"ל 
מבנה הסכם בינ"ל 

שער ראשון : התנאים המסדירים  את ביצוע ההסכם

הצדדים להסכם
המבוא להסכם
תיאור העסקה – הגדרת מטרת ההסכם
הגדרות ופרשנות
הצהרות הצדדים
חיוביו של כל אחד מן הצדדים ותנאי העסקה
תמורה ותנאי התשלום
תוקף ההסכם
אחריות לטיב – Warranty

שער שני : תנאים העוסקים בבעיות בקיום ההסכם

איחור בהספקה
סיום ההסכם מחמת הפרתו
סיכום מהלך הדברים במקרה של הפרת הסכם
סעיף פטור מהפרה - 'כוח עליון' 
סיום ההסכם שלא מחמת הפרתו
השוואה בין סיום מחמת הפרה, סיכול הסכם וסיום הסכם שלא מחמת הפרטתו : הכללים החלים במקרים שונים
שיפוי
הגבלת אחריות

שער שלישי: יישוב סכסוכים
מבנה סעיף יישוב  סכסוכים בהסכם בינ"ל 
מבנה מנגנון יישוב סכסוכים
ואז מה ? אזמל או גרזן: משפט, בוררות, או שמא גישור ?
מוסדות יישוב הסכסוכים הבולטים וכללי הפרוצדורה בבוררות
הדין החל
My place or yours – מקום עריכת ההליך
הסכמת הצדדים לקבל את ההכרעה ומקום האכיפה
אכיפת פסק זר בישראל
הכפפה ל – NDA וסעדים מהירים

שער רביעי : הוראות כלליות

מבוא ונספחים
כותרות
שמירת זכויות
ביכול חלקי
מסים
הסבת ההסכם
עצמאות הצדדים
חתימת ההסכם בעותקים
הסכם ממצה

שער חמישי: תנאי משלוח בינלאומי ה – Incoterms

אינקו מה? אינקוטרמז? תנאי משלוח בינ"ל 
Incoterms תנאי משלוח בינ"ל איפה מוצאים ולמה כדאי להשתמש  ? 
Incoterms תנאי משלוח בינ"ל – מה מסדירים ( ומה לא ) 
קבוצת ה – Incoterms העיקריות
Incoterms תנאי משלוח בינלאומי – טיפים, שטיקים וטריקים
טבלה  מרכזת ומופשטת ל – Incoterms

שער שישי : רכש גומלין

רכש גומלין – Offset
רכש
המדינה הרוכשת
ספק המשנה
הספק
זיכוי

נספח א' : רשימת טרום שלח – Pre- Send Check List
נספח ב' : רשימת מונחים Glossary
נספח ג' : חוק המכר ( מכר טובין בינ"ל )
נספח ד' : אמנת ניו יורק
נספח ה': חוק אכיפת פסקי חוץ
נספח ו' : ההסכם הסטנדרטי לשיתוף פעולה תעשייתי
Umbrella Industrial Cooperation Agreement
נספח ז' : אינדקס