תהליכי היבוא לישראל וחישוב עלויות היבוא

תהליכי היבוא לישראל וחישוב עלויות היבוא
מחיר לצרכן: 250 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 200 ₪
מחיר לסטודנט: 200 ₪
אזל מהמלאי

ניהול היבוא מהווה מקצוע בפני עצמו  הדורש ידע מקצועי רב, שליטה בנתונים רבים בו זמנית  ויכולת  ביצועית בניהול העסקה באופן היעיל והחסכוני ביותר . ביצועה של עסקת היבוא באופן האמור יניב ליבואן  את העסקה המושלמת ולחברה רווחים נאים.
ספר זה, הינו הספר השני בסדרת הספרים של מר הרץ  ומתמקד  בתהליך היבוא למדינת ישראל , תוך מתן  הסברים מובנים של  תהליך היבוא , צעד אחד אחרי צעד ,ומתן כלים מעשיים, לצד דוגמאות, הסברים רבים  ותרגול של עסקאות אשר יאפשרו  לקורא לפשט את התהליך ולהיות שותף בחישוב ותרגול עסקאות יבוא .
 

חשיבותו של ספר זה בהענקת כלים לבדיקת עלויות היבוא, החל מהוצאות ההובלה הבינלאומית, דרך ההוצאות בנמלים על פי הרפורמה החדשה ברשות הנמלים וכלה בעלויות השחרור מפיקוח המכס (מכס,מס קנייה ומע"מ ) 
כעזר לחישוב העלויות, מצורף לכל ספר תכנה, המאפשרת למנהל היבוא אפשרות לבדוק את עלויות היבוא בעסקה, בהתאם להסכמים עליהם חתם היבואן מול הספקים השונים בתחום הלוגיסטיקה ועמילות המכס.
הספר  ממפה  וסוקר את תפקידם של הגורמים הממשלתיים והפרטיים המלווים את היבואן  בבואו לנהל את עסקת היבוא ובתהליך השחרור המכסי , תוך כדי מתן עצות מקצועיות שהצטברו במהלך  שלושים שנות עבודתו של המחבר.  בין הגופים הנסקרים בספר זה ניתן למצוא את הגורמים הממשלתיים הבאים : בתי המכס, נמלי ישראל, מכון התקנים, משרד הבריאות והביטחון ועוד וכן את את הגופים הפרטיים-מקצועיים המעניקים את שירותיהם ליבואן וביניהם עמילי המכס והמשלחים.
מחבר הספר, מר ישראל הרץ, ניהל כ – 15 שנים את אגף היבוא של "כלל סחר" ושימש כמנכ"ל "Yamaha" , חברת יבוא דו"ג .  ב – 16 שנים האחרונות, משמש מר הרץ כבעלים ומנכ"ל בפועל של  חברת י.ל. הרץ , המעניקה שירותי מיקור חוץ בתחום היבוא והיצוא לחברות  מהגדולות במשק הישראלי. 
במקביל, מלמד מר הרץ למעלה מ – 20 שנה סדנאות וקורסים מקצועיים בתחום הסחר הבינ"ל במוסדות המובילים בארץ בתחום זה. בין המוסדות נמנים: איגוד לשכות המסחר, מכון היצוא ומוסדות אקדמיים שונים. 

 

CD לחישוב עלויות היבוא להורדה בחינם: https://www.cbc.org.il/article.aspx?id=61981

תוכן העניינים


פרק 1 - תנאי רכש בינלאומיים -  INCOTERMS

מטרת ה-INCOTERMS (סיכון, הוצאות, אחריות)
הסבר כללי על תנאי הרכש
מונחי INCOTERMS 2010
נקודות עקרוניות בניהול משא ומתן עם הספק בנושאי תנאי רכש
בינלאומיים (Incoterms) 

פרק 2 - שיטות תשלום בסחר הבינלאומי

הגורמים לבחירת שיטת התשלום
העברה מראש
חשבון פתוח
אשראי דוקומנטרי
יתרונות האשראי הדוקומנטרי ליצואן
יתרונות האשראי הדוקומנטרי ליבואן 
סעיפי חובה בהסכם יבואן/יצואן
עקרון הפרדת החזקות
עסקת חשבון פתוח - OPEN ACCOUNT
מקדמה - ADVANCE PAYMENT.
מסמכים לגבייה - שלב משלוח המסמכים
מסמכים לגבייה - שלב הקבלה/תשלום
אשראי דוקומנטרי - שלב הפתיחה
אשראי דוקומנטרי - שלב הצגת המסמכים
שיטות תשלום

פרק 3 - ביטוח ימי/אווירי

מבוא
פוליסת הביטוח
החוק החל על הפוליסה
שינוי הפוליסה וביטולה
מבנה הפוליסה
הרשימה
הסיכונים המכוסים
ביטוח לפי CLAUSES A
חריגים לביטוח לפי CLAUSES A
ביטוח לפי CLAUSES B
ביטוח לפי CLAUSES C
מטען אווירי
ביטוח סחורות בקירור
ביטוח COMMODITIES (סחורות עתידיות)
ביטוח סיכוני מלחמה ושביתות - כללי
ביטוח Contingency
היזק כללי General Average (G.A)
תביעות
חישוב תביעות
שמאות
סעיף דין וטורח

פרק 4 - סיווג המכס.

קבלת מידע בנושא סיווג מאגף המכס
מתן מידע ע"י אגף המכס ומע"מ - כללי 
מסמכים נדרשים
למי עליך לפנות?
הסבר כללי לגבי צו תעריף המכס, סיווג/פרט מכס (על קצה המזלג)

פרק 5 - רשימת מוצרים שייבואם מחייב קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות

תוספת ראשונה (סעיפים 1 ו-2(א) ו-(ג)
תוספת שניה (סעיפים 1 ו-2(ב) ו-(ג)
תוספת שלישית (סעיף 7)
תוספת רביעית (סעיף 5 (1))

פרק 6 - מוצרים אסורים ביבוא ומדינות אסורות ביבוא.

צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005. 

פרק 7 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי וטפסים נלווים

פרק 8 - מכון התקנים הישראלי

תהליך שחרור מוצר מיובא החייב בתקן ישראלי

פרק 9 - חוקיות היבוא בנושא טקסטיל.

מוצרי הלבשה – סימון על פי צו הגנת הצרכן
טובין ארוזים
טובין מיובאים עם הוראות שימוש ואזהרה בלועזית
טובין המורכבים מכמה פריטים ויחידות

פרק 10 – עברות בנושא חוקיות היבוא והמלצות לקביעת כופר כסף.

פרק 11 – טפסים בתהליך היבוא
.

פרק 12 - תהליך היבוא למדינת ישראל וטפסים נלווים.

תהליך היבוא לישראל והמסמכים הנלווים
מסמכים אשר הספק (יצואן) חייב לנפק
חשבון ספק - INVOICE
מפרט אריזות – PACKING LIST
תעודות מקור CERTIFCATE OF ORIGIN
מדינות השוק המשותף/תעודת EUR 1 או הצהרת יצואן
מוסמך/רגיל
הסכם הסחר עם האיחוד האירופי
הצהרת יצואן בחשבון כתחליף לתעודת מקור.
מדינות אפט"א טופס EUR1 או הצהרת יצואן מוסמך/רגיל. 
מדינות אס"ח (אזור סחר חופשי) 
מפרט טכני
אנליזה - CERTIFCATE OF ANALYSIS.
שילוח בינלאומי
חוקיות היבוא
רישיון יבוא
אישור מיוחד
הגעת המשלוח לנמל בישראל - תפקיד היבואן
תפקיד עמיל המכס
תפקיד המכס
בא-כוח היבואן בתהליך המכס
הגדרות
ה"כלים" לפיהם פועל סוכן מכס.
חוק סוכני המכס ומשלחים בינלאומיים
פקיד רישוי
הערכת מכס
כללי הערכת מכס - רמות מסחריות
הערכות מכס
הנחת מכס לפי אמנת GATT
פטור מותנה
מסמכים בתהליך היבוא

פרק 13 - תהליכי המכס הישראלי

נוהלי אגף המכס ומע"מ – אוגדן מכס (סחר חוץ)

פרק 14 - נוהל יבוא לרש"פ

הסכם האוטונומיה
יבוא
יצוא לרש"פ - רכב
תרומות
העברת הכנסות
תנועה חופשית
דלק
אוטונומיה = ״שלטון עצמי״
עקרונות הסכם פריז
נוהל שחרור טובין ביבוא מסחרי לרש״פ
״סוג ספר״
״כללי מקור״
מסמכי העדפה ביצוא
נוהלי מכס (סחר חוץ) - פרק 12 - נוהלי יבוא לרש"פ

פרק 15 - מושגים בנושאי מכס וסחר בינלאומי

פרק 16 - מבנה תעריף המכס ובדיקת תקינות תעודות מקור


מדינות השוק המשותף, אפט"א
מדינות אס"ח. 
מדינות הכללי
NON-MANIPULATION  
מבנה תעריף המכס
הוראת נוהל זמנית – פאר 5: הסכמי סחר
נספח א' - הוראות מפורטות לבדיקת תוכן מסמכי ההעדפה.

פרק 17 - עקרונות תמחיר ההובלה האווירית והימית.

משלוח ימי
משלוח אווירי
תעריף יאט"א
תעריף קונסולידציה
תעריף עסקה.

פרק 18 – הכרת שטרי המטען הימי והאווירי

מילוי שטר המטען האווירי
מילוי שטר המטען הימי

פרק 19 - סוגי המסים ביבוא וצורת החישוב.

סוגי המסים ביבוא
אפשרויות לחישוב המס
מכס
מס קנייה
היטל בטחה
מע"מ
אופן חישוב המכס
מכס לפי אחוזים
מכס לפי אחוזים ועוד מס קצוב.
חישוב מס קנייה.
דוגמאות לחישובי מכס, תמ"א, מס קנייה. 
אגרות והוצאות בנמלים - חישוב למכולות מלאות FCL
אגרת רציף
דמי ניטול
דמי תשתית
דמי השבה
אגרות והוצאות בנמלים לחלקי מכולות LCL
תרגיל 1 - חישוב מכס בלבד (ערך למע"מ) וחישוב מקדם היבוא
תרגיל 2 - יבוא מוצרים שונים בערכים שונים עם אותו שיעור מכס
תרגיל 3 - חישוב עלויות יבוא הכוללות מכס, תמ"א, מס קנייה (הובלה אווירית) 
תרגיל 4 - חישוב מכס, תמ"א ומס קנייה במשלוח ימי 
תרגיל 5 - יבוא שמן זית – מכס + מס קצוב.
תרגיל 6 - יבוא כמה מוצרים באותו פרט מכ

פרק 20 - רשימון היבוא

סוגי רשומוני היבוא
רשומון רגיל
רשומון פטור מותנה - פט"מ
רשומון יבוא לשם יצוא - יל"צ
רשומון כניסה למחסן ערובה - כנ"מ
רשומון שחרור ממחסן ערובה - שח"מ
רשומון אחסנה משנית - הח"מ
יבוא אישי
אוטונומיה.
הוראות מילוי רשומון היבוא
תרגיל 1 - רשומון היבוא
תרגיל 2 - רשומון יבוא הכולל מכס, תמ"א, מס קנייה בהובלה ימית
תרגיל 3 - רשימות יבוא מכס + מס קצוב
תרגיל מסכם במשלוחי LCL - התרגיל כולל הכנת רשומון יבוא ,
חישוב עלויות היבוא ומציאת מקדם היבוא..

פרק 21 - ניתוח הצעות מחיר מהמשלח הבינלאומי והפיכתן לחישוב עלויות היבוא.

דוגמה 1 - הצעת מחיר בתנאי FOB
דוגמה 2 - הצעת מחיר למשלוח אווירי
דוגמה 3 - הובלה אווירית בתנאי EXW.
דוגמה 4 - משלוח ימי בתנאי EXW..

פרק 22 - שאלות ותשובות מסכמות.

שאלות מסכמות בנושאי מכס ודוגמאות לחיובים עודפים של
משלחים/עמילי המכס
תשובות לשאלות המסכמות

פרק 23 - הישבון, החזרי מסים ומע"מ

1מע"מ
2הישבון
כתובת האתר של אגף המכס ומע"מ
אסמכתאות חוקיות

פרק 24 - פנקס מעבר לדוגמאות מסחריות - קרנה אט"א

הנחיות למילוי ולשימוש בפנקס
נספח לתיאור תכשיטים
מילון מונחים בסחר חוץ