המדריך לשיטות תשלום בסחר הבינלאומי

המדריך לשיטות תשלום בסחר הבינלאומי
מחיר לצרכן: 89 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 79 ₪
מחיר לסטודנט: 79 ₪
מדריך זה מספק עזרה ליבואן וליצואן בקשר המסחרי הבין-לאומי. שיטת התשלום היא למעשה פשרה בין הצדדים. ברור לנו כי היצואן מעוניין לקבל את כספו באופן מידי או מראש בגין הסחורה שהוא מספק, וכי היבואן מעוניין לשלם בגין אותה סחורה במועד מאוחר ככל האפשר.

 

המדריך מפרט את האפשרויות השונות לתשלום, וכן מבאר כיצד יכול היבואן לשמור על כספו עד לקבלתם של הטובין או של המסמכים המוכיחים שהטובין נשלחו אליו, וכיצד יכול היצואן לשמור על הסחורה עד לקבלת התשלום או עד לקבלת התחייבות לתשלום.

מובן שכל צד מנסה לשמור על השליטה, היבואן על השליטה בכסף, והיצואן על השליטה בטובין. הסכם נכון יאפשר לכל צד לממש את רצונו.

על מחברי המדריך:

מר סידני אמיר עוסק בתחום המסחר הבין-לאומי משנת 1968 ומרצה בתחום זה משנת 1983.

מר אמיר עסק בתפקידים רבים בתחום הסחר הבין-לאומי, ועבד במשך כ -  26 שנה במוסדות בנקאיים שונים במחלקת הערבויות הבנקאיות של הסחר הבין-לאומי.

בשנת 2000 פרש מתחום הבנקאות, ומאז הוא מרצה בכל הפורומים הקיימים בתחום (אקדמיה, בנקים ומכללות שונות).

כמו כן מר אמיר מלווה חברות ומפעלים בעסקאות המבוססות על תשלום במסגרת אשראי דוקומנטרי.

עו"ד גיל נדל :

עו"ד נדל, בוגר ומוסמך הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שותף במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן, ועומד בראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בין-לאומי במחלקת המסים שבמשרד.

עו"ד נדל מתמחה בתחומי משפט הסחר הבין-לאומי, דיני מכס, יבוא ויצוא, משפט ימי ואווירי ושילוח בין-לאומי.

פרסומיו של עו"ד גיל נדל מופיעים בבימות שונות. בין היתר חיבר עו"ד גיל נדל את הספרים "הובלה ימית" ו"יבוא טובין, המותר והאסור", וכן כתב, יחד עם פרופ' אריה רייך, את הפרק הישראלי בספר Domestic Judicial Review of Trade Remedies (Cambridge University Press, 2013)
תוכן עיניינים:

1. מבוא                

 1.1 הבדלי אינטרסים                      

2. תהליכי היצוא והיבוא

 2.1 תהליך היצוא

 2.2 תהליך היבוא

3. מסמכים

 3.1 המסמכים הקשורים לחוזה

 3.2 מסמכים מסחריים

 3.3 מסמכים פיננסיים

4. תשלום מראש

5. חשבון פתוח

6. שיטות התשלום בסחר הבין-לאומי

7. מסמכים לגבייה

 7.1 הגדרות

 7.2 כללים ונהלים אחידים לגבייה

 7.3 תנאי מסירת מסמכים

8. אשראי דוקומנטרי

 8.1. כללי

 8.2 הנחות יסוד

 8.3 הגדרת ה-א"ד

 8.4 הצדדים לעסקת א"ד 

 8.5 סוגי ה-א"ד

 8.6 א"ד מקוים

 8.7 הסדרי תשלום ב-א"ד

       דוגמה של בקשה לפתיחת א"ד

 9. צורות שונות של א"ד

 9.1 א"ד לערבות

 9.2 א"ד מתחדש

10. א"ד עם סעיף אדום

11. א"ד להעברה

 11.1 א"ד בר-העברה

 11.2 א"ד גב אל גב

 11.3 המחאת זכויות

12. טפסים אחידים

13. ערבות ימית

14. ניכיונות

15. סיכום

      כיצד לבדוק א"ד שהתקבל

      טופס בקשה (נוסף) של פתיחת א"ד

      דוגמאות של אשראי דוקומנטרי