קיט ספרי לימוד להכנה לבחינות ההסמכה הבינ"ל של ה- ISM

קיט ספרי לימוד להכנה לבחינות ההסמכה הבינ
מחיר לצרכן: 870 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 780 ₪
מחיר לסטודנט: 780 ₪

המכון לניהול ההספקה ISM והמכללה העסקית בלשכת המסחר ת"א והמרכז גאים להציג לראשונה בישראל ספרות מקצועית ומתורגמת המיועדת לקהל מקצועי העוסק בניהול ההספקה או לחילופין לקהל המעוניין לעסוק בתחום.

החומר הלימודי מורכב מ 3 ספרי לימוד ובהם נושאים כגון : תכנית ניהולית אסטרטגית לעלויות רכש , מקורות בינ"ל לחומרים ושימושים , תקני בטיחות ונהלים ארגוניים בשרשרת ההספקה, תובלה בינ"ל, מערכת לניהול מחסן ומלאי , בקרת מלאי, ועוד.
אין ספק כי כל האוחז בספרות עשירה זו יעשיר את עולמו המקצועי ויוכל לקדם באופן מעשי את מקצועיות החברה בה הוא עובד .

תוכן עניינים:

ספר מספר 1: כולל 302 עמודים
חוזים ומשא ומתן
מטלה 1A1:
הכנת בקשות למכרזים תחרותיים, הצעות מחיר והצעות עם פירוט מתאים, תנאים והתניות.
מטלה 1A2:
הכן ופתח אסטרטגיות וטקטיקות למשא ומתן, כולל הגדרות, תפקידים ותחומי אחריות של חברי הצוות
מטלה 1A3:
הנהג/הוביל/תמוך במשא ומתן עם הלקוח לקבלת התוצאות הרצויות
מטלה 1A4:
נהל את ההכנה ו/או ההנפקה של החוזים/ הזמנות הרכש /ההסכמים
מטלה 1A5:
פקח על חוזי/ הזמנות רכישה מהזכייה ועד ההשלמה או הסיום.
עלות וכספים
מטלה 1B1
הכן ו/או פקח על תקציב המחלקה לניהול ההספקה
מטלה 1B2:
פתח תכנית ניהולית אסטרטגית לעלויות הרכש
מטלה 1B3:
זהה אפשרויות והזדמנויות לחיסכון בקטגוריות מוגדרות באמצעות ניתוח ההוצאות
מטלה 1B4:
בצע ניתוח עלות /רווח של הרכישות
מטלה 1B5:
פתח אסטרטגיות מימון ומינוף לרכישות
בינלאומי
מטלה 1C1:
זהה והערך שווקים בינלאומיים כמקורות לסחורות ושירותים
מטלה 1C2:
פתח מקורות בינלאומיים לחומרים ושירותים
מטלה 1C3:
פתח והחזק תיעוד לעסקאות חוצות גבולות
אחריות חברתית
מטלה 1D1:
פתח קודים לפעילות עסקית ופעל לפיהם בניהול ההספקה וספקים חיצוניים
מטלה 1D2:
הקם ופתח על תוכניות אחראיות והתואמות את השמירה על איכות הסביבה לכל אורך שרשרת ההספקה ומחזור החיים שלה
מטלה 1D3:
יישם, פקח וקדם תקני בטיחות ונהלים ארגוניים בשרשרת ההספקה
מקורות
מטלה 1E1:
נתח מקורות פוטנציאלים של סחורות ושירותים
מטלה 1E2:
הערך את ההצעות המתחרות לקביעת ההצעה הטובה ביותר למוצר /שירות
מטלה 1E3:
תכנון ותקשר עם מקור וספק על האסטרטגיה הבסיסית לתחזיות
ניהול יחסי העבודה עם הספקים
מטלה 1F1:
לזהות הזדמנויות והטבות לרציונליצזיה של בסיס ההספקה
מטלה 1F2:
פתח / נהל יחסים יעילים עם הספקים
מטלה 1F3:
פתח/ יישם תכנית שינויים של ספקים
מטלה 1F4:
פתח תכניות הכשרה ודיווח להבטיח שרכיבים, חומרים וספקים עומדים בדרישות המפרטים (תקנים, בטיחות, אמינות, איכות)
מטלה 1F5:
בצע הערכות של ביצועי ספקים
מטלה 1F6:
פתח ובצע אסטרטגיות להתנקות מספקים


ספר מספר 2: כולל 248 עמודים.
תחזיות
מטלה 2A1:
בצע ניתוחים וספק נתונים לגבי תנאי השוק העכשוויים והעתידיים כולל השווקים העולמיים והמקומיים כמו גם נקודות הציון והמגמות השונות בתעשייה, עבור הדרג הניהולי ומחלקות המשתמשים.
מטלה 2A2:
פתח תחזיות הספקה לאור מגמות כלכליות, התחרות, הטכנולוגיה, השווקים, והמטבע, יחד עם תנאים נוספים המשפיעים על הרכש.
מטלה 2B3:
נהל את הנתונים הצפויים, יחד עם הספקים
לוגיסטיקה
מטלה 2B1:
תכנן/שדרג מערכים של מתקנים לוגיסטיים ותוכניות ציוד, לתמיכה במודל העסקי, להגברת היעילות והוזלת עלויות התפעול.
מטלה 2B2:
נהל מדיניות ונהלים לגבי תנועה והפצה, כדי להבטיח זרימה אופטימאלית של חומרים ואיחוד של מטענים
מטלה 2B3:
נהל את התובלה הבינלאומית, הנפקת החשבוניות והמסמכים על מנת להבטיח כי הארגון פועל בהתאם לכל הנהלים של: יבוא ממשלתי, יצוא, חומרים מסוכנין והובלה אווירית.
מטלה 2B4:
נהל את ההחלטות ו/או הפתרונות לגבי בעיות הספקה וקליטה, כולל אובדן מטען ותביעות נזיקין.
ניהול חומרים ומלאי
מטלה 2C1:
פתח ויישם מערכות לקביעת תקן עבור חומרים ו/או שירותים
מטלה 2C2:
פתח ויישם מערכת לניהול מחסן ומלאי
מטלה 2C3:
תאם ו/או פקח על תנועת הציוד והנכסים בתוף הארגון
מטלה 2C4:
פתח, פקח ובצע תוכניות מערך רב ערוצי עבור מלאי עודף ומוצרים מוגמרים
הערכה של ארגונים/ מחלקות
מטלה 2D1:
פקח על העבודה מול תוכניות עסקיות, ותנקוט פעולה לפתרון הסטיות או להתאמת התכניות בהתאם.
מטלה 2D2:
פתח קריטריון לביצוע, והערך ביצועי העובד בניהול ההספקה
מטלה 2D3:
פתח כלים ותהליכים למדידה, דווח ושפר בהתאמה עם מדיניות ניהול מערך ההספקה
מטלה 2D4:
נתח ופתור בעיות, שהועלו במסגרת דוחות הביקורת של ניהול הספקה
תכנון
מטלה 2E1:
יישם או השתמש בתכנון צרכים על מנת להתאים את הפעילויות של ניהול ההספקה והתפעול, לתמיכה באסטרטגיה הארגונית.
מטלה 2E2:
פתח, יישם, תחזק ותעקוב אחר התחזית, תכנן ובצע פעילויות בקרת מלאי, על מנת להבטיח שימוש אופטימלי של הקיבולת והמשאבים
פיתוח מוצרים ושירותים
מטלה 2F1:
השתתף בפיתוח מוצר/שירות, או בשינוי מפרטים/ דרישות, אשר תומכים מסחר ארגוני ומאמצים שיווקיים על מנת לענות לצרכי הלקוחות
מטלה 2F2:
נהל אסטרטגיית "RAMP UP" להיקף מלא של הייצור, לצורך הצגה של מוצר או שירות חדש
ניהול פרויקטים
מטלה 2G1:
בצע פעילויות לניהול פרויקטים המייצגות את ארגון ניהול ההספקה
מטלה 2G2:
יישם תהליך שיפור מתמשך במסגרת שרשרת ההספקה בהתאם ליעדי הארגון.
איכות
מטלה 2H1:
פתח ונהל תכנית להסמכת ספק
מטלה 2H2:
פתח מדידות לשיפור איכות מתמשך והגדרת יעד
מטלה 2H3:
פתח, מדוד והערך דרישות איכות לשיפור מתמשך של ביצועי הספק


ספר מספר 3: כולל 346 עמודים
מנהיגות
מטלה 3A1:
ייצג את ארגון ניהול ההספקה בהחלטה הקשורה לארגון- הרחב או פרוייקט אובייקטיבי, בהגדרה, תקציב, איוש ומדינות.
מטלה 3A2:
פתח ויישם תכניות עסקיות שיענו על שירות לקוחות, רווח החברה ומטרות תשואה על הון עצמי
מטלה 3A3:
פתח, יישם ופקח על תכנית ניהול הספקה אסטרטגית ותפעל תכנית על בסיב תנאי שוק, צרכים עסקיים ומשאבים זמינים
מטלה 3A4:
תכנן/פתח/ קבע מדיניות תפעול, נהלים והנחיות. שנה את הנחוץ בהוראות למה שניתן להשיג בהסדר אופטימאלי.
מטלה 3A5:
פתח/יישם שינויים למדיניות ניהול הספקה בארגון, לפי הצורך.
מטלה 3A6:
השתתף ברכישות, מיזוגים ופילוג של החברה כדי להבטיח את המשכיות ההספקה ולתפוס הזדמנויות לסינרגיה
מטלה 3A7:
ייצג את ניהול ההספקה בישיבות עם חברות, סוכנויות ממשלתיות, אגודות מקצועיות וארגונים אחרים.
מטלה 3A8:
הנהג או השתתף בצוותים חוצי ארגון ו/או רב תכליתיים (לדוגמא ניהול פרוייקט, שיפור תהליך, צוותים בינלאומיים)
מטלה 3A9:
הפץ מידע וקדם הכשרה הנוגעים למדיניות ולנהלי ניהול הספקה
מטלה 3A10:
שווק את ערכו של המקור האסטרטגי, הספקים האסטרטגיים ויוזמות לניהול לקוחות פנימיים
מטלה 3A11:
הערך את מבנה הארגון וניהול ההספקה ושנה במידת הצורך על מנת להשיג את המבנה האופטימאלי
מטלה 3A12:
העסק, פתח, שמר, קדם ו/או תפטר את כח האדם של ניהול ההספקה
מטלה 3A13:
פקח והובל את משאבי האנוש להשגת יוזמות
מטלה 3A14:
בצע/ התר הכשרה להתפתחויות  המקצועית של הצוות
מטלה 3A15:
פתח/נהל/הערך/מדוד קשרים עם מחלקות פנימיות
מטלה 3A16:
פתח/נצל קריטריונים להערכת ביצועי מחלקת ניהול ההספקה
מטלה 3A17:
נהל את דרישות הערכת עיצוב תפקיד והפוטנציאל לעיצוב תפקיד מחדש
מטלה 3A18:
צור ונהל תכנית המשכיות ניהולית, הקצאות מטלות בדרך שתספק הזדמנויות צמיחה ופיתוח קריירה
סיכון וציות:
מטלה 3B1:
פתח, יישם ונהל פרופיל סיכון ואסטרטגיות בהתאם לחוזים קיימים, חוקים רלוונטים, תקנות ומדיניות ארגונית
מטלה 3B2:
פתח ויישם תכנית לניהול סיכונים ו/או ניהול תביעות
מטלה 3B3:
יישם תהליכי ניהול הספקה בהתחשב בסוגיות משפטיות
מטלה 3B4:
פתח/יישם/ שמור בסיס נתונים/ מערכת תיוק פיזית של מידע רלוונטי
מטלה 3B5:
אמת קיום, דיוק והשלמות של עסקאות והתחייבויות פיננסיות רלוונטיות לצדדים שלישיים
מטלה 3B6:
הערך סיכונים מתוך סוגיותשל סוף מחזור החיים בשוק והקמת תכניות הולמות לצמצום סיכון לכל הרכיבים במוצר
מטלה 3B7:
נהל ופקח על אחסון/סילוק חומרים מסוכנים/ חומרים מוסדרים ותיעוד רלוונטי
מטלה 3B8:
עמוד בתכניות למניעה ולתגובה לאפליה או הטרדה
מקורות הספקה אסטרטגיים
מטלה 3C1:
צור ובצע תכניות למקורות הספקה אסטרטגיים, בהתאם ליעדים הארגוניים ולאסטרטגיות מקורות ההספקה
מטלה 3C2:
הקם ותכנן נהלי איתור מקורות הספקה אסטרטגיים ושיפור תהליכים עסקיים
מטלה 3C3:
זהה, הערך, בחר ויישם טכנולוגיות התומכות בפונקציות ניהול ההספקה ברחבי הארגון
מטלה 3C4:
מנף את ההוצאות על ידי זיהוי, תעדוף, פיתוח וביצוע אסטרטגיות
מטלה 3C5:
ערוך ניתוח לקביעה אסטרטגיה של מקור פנים או מקור חוץ
מטלה 3C6:
צור מערכות חדשות ושיפור תהליכים על מנת לסייע לארגון להשיג את יעדי המכירות.