המכללה העסקית - מפת האתר

מכללה TVאודותקורסים מקצועיים
סחר בינלאומי, עמילות מכס ושילוח בינלאומי
קורסים בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומיקורס יבוא רכבים וחלקי חילוףקורס משולב שינוע מטענים מסוכנים בתובלה ימית וממכילי מכולותקורס שינוע חומרים מסוכנים בתובלה ימיתקורס איקומרס - ניהול מסחר אלקטרוניקורס רגולציה של תוספי תזונהקורס פקידי רישויקורס משלחים בינלאומייםקורס ממכילי מכולות חומרים מסוכניםקורס אישור מוצרים מיובאים במרחב התקינה אונלייןקורס חוקיות יבוא לסוכני מכס, מסווגים, פקידים רשויים ויבואניםקורס יבוא נאות ליבואני מזוןקורס סוכני מכסקורס יבוא תמרוקים ומוצרי קוסמטיקהמרתון הכנה לבחינות המכס למשלחים בינלאומייםקורס סיווג והערכהקורס חישוב עלויות יבוא ומסי יבואקורס יבוא יצוא ויצור, מסין ואל סיןקורס יבוא מזון ותוספי תזונה אונלייןקורס יבוא ושיווק אביזרים ומכשירים רפואיים בישראל (אמ"ר) אונלייןהדפסת צו תעריף המכס
סדנאות וימי עיון בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יום עיון בנושא: טיפים וכלים מעשיים ומשפטיים לביצוע יעיל של תהליך היבואשבוע הרצאות אונליין במיוחד עבורכם - מרחב מוגן בסחר חוץ ובשרשרת ההספקהסדנה בנושא שיטות התשלום בסחר הבינלאומיסמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומייום עיון בנושא הפיקוח האמריקאי הבינלאומי והשפעתו על החברה שלך בארץסדנת פריוריטי - מודול סחר בינלאומיסמינר בנושא: הרגולציה החדשה ביבוא תמרוקים לישראלסדנה בנושא דרכים יעילות לאיתור ספקים באינטרנט והכרה טובה יותר של הענףיום עיון צעדים בעולם הסחר הבינלאומיסדנה בנושא אשראי דוקומנטרי
אירועים בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרונילמה ללמוד אצלנו סחר בינלאומי, עמילות מכס ושילוח בינלאומי?מרצי המכללה בתחום סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוניבוגרינו ממליצים על קורסי סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוניתמונות מקורסים והשתלמויות בסחר בינלאומיסרטונים על קורסי סחר בינלאומי ומסחר אלקטרונימאמרים בנושא סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוניספרות בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרונימשרות בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרוניפורום סחר חוץלאיזה קורס אתה מתאים?
בינה מלאכותית AIקניינות, רכש ואספקה
קורסים ברכש ולוגיסטיקהימי עיון וסדנאות ברכש ולוגיסטיקה
יום עיון בנושא: מלאי במצבי קיצון ובשעת חירוםיום עיון בנושא: כלים מתקדמים לבקרה וניתוח הרכשסדנת פלנרים ברכש ולוגיסטיקהסדנה בנושא קיימות בשרשרת האספקההשתלמות בניהול אחזקהסדנה בנושא כלים וטיפים לעבודת הקניין מול האגפים השוניםסדנה לניהול ספקים - הערכה, מדידה ושיפור הניהולסדנה בנושא: ניהול הזמנות רכש ובינה עסקית (BI) ברכשסדנה בנושא רכש ומלאי בעולם הלוגיסטיקהיום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקיםסדנה בנושא: ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגוןסדנה בנושא: גישות מתקדמות בניהול מלאייום עיון ניהול משא ומתן מסחרי עסקי
אירועים ברכש ולוגיסטיקהלמה ללמוד אצלנו קניינות, רכש ואספקה?מרצי המכללה בתחום הרכש והלוגיסטיקהבוגרינו ממליצים על קורסי רכש ולוגיסטיקהתמונות מימי עיון וקורסים בתחום סרטונים על קורסי רכש ולוגיסטיקהמאמרים בנושא רכש ולוגיסטיקהספרות ברכש ולוגיסטיקהמשרות ברכש ולוגיסטיקהפורום רכש וניהול שרשרת אספקה
ניהול ופיתוח עסקי
קורסים בתחום הניהול ופיתוח עסקיימי עיון וסדנאות בתחום הניהול ופיתוח עסקיאירועים בתחום הניהוללמה ללמוד אצלנו ניהול ופיתוח עסקי?מרצי המכללה בתחום הניהולבוגרינו ממליצים על קורסי הניהולתמונות מסיומי קורסים בתחום הניהולסרטונים על קורסי הניהול מאמרים בנושא ניהולספרות בנושא ניהולמשרות בתחום הניהולפורום ניהול פרויקטים
חשבונאות וכספים
קורסים בתחום חשבונאות וכספיםימי עיון וסדנאות בתחום חשבונאות וכספיםאירועים בתחום חשבונאות וכספיםפורום בנושא טיפים בגבייה אפקטיבית למה ללמוד אצלנו חשבונאות וכספים?מרצים בתחום חשבונאות וכספיםבוגרינו ממליצים על קורסי חשבונאות וכספיםתמונות מסיומי קורסים בחשבונאות וכספיםמאמרים בנושא חשבונאות וכספיםסרטונים בנושא חשבונאות וכספיםספרות בנושא חשבונאות וכספים
אנגלית עסקית
קורסי אנגלית עסקיתימי עיון וסדנאות באנגלית עסקיתאירועים באנגלית עסקיתלמה ללמוד אצלנו אנגלית עסקית?מרצי המכללה בתחום אנגלית עסקיתבוגרינו ממליצים על קורס אנגלית עסקיתתמונות מקורסי אנגלית עסקית ומסחריתסרטונים מקורסי אנגלית עסקיתמאמרים בתחום אנגלית עסקיתספרות בתחום אנגלית עסקיתהתאמת רמת הידע לקורס אנגלית עסקיתטיפים באנגלית עסקיתפורום אנגלית עסקית
מכירות ושיווק
קורסים בתחום המכירות ושיווקסדנאות בתחום המכירות ושיווקאירועים בתחום המכירות, שיווק ויחסי ציבורלמה ללמוד אצלנו מכירות ושיווק?מרצי המכללה בתחום המכירות, שיווק ויחסי ציבורבוגרינו ממליצים על קורסי מכירות, שיווק ויחסי ציבורתמונות מסיומי קורסים וסדנאות בתחוםסרטונים בתחום המכירותמאמרים בתחום המכירות, שיווק ויחסי ציבורספרות בתחום המכירותמשרות בתחום המכירות
הפקת אירועים דוברות ויח"צוובינרים חינמיים אונליין
וובינרים חינמיים
וובינר חינם בנושא מכירות ב – MAXוובינר חינם בנושא: ביטוח מטענים וסיכוני סחר חוץ במלחמהוובינר חינם בנושא: הערכת בטיחות בתמרוקים SAFETY-ASSESSMENTוובינר חינם בנושא: יצוא לארצות הבריתוובינר חינם בנושא: יחסי עבודה בזמן המלחמה?וובינר חינם בנושא: מה עושים עם הכסף בתקופת משבר?וובינר חינם בנושא: לוגיסטיקה בשעת מלחמהוובינר חינם בנושא: כיצד להתמודד עם המצב הקיים ולתכנן את הצעד הבא להצלחה?וובינר חינם בנושא: AI סקירה כללית, כלים ופרקטיקה - על קצה המזלג!וובינר חינם בנושא: עדכונים בענייני דיני עבודה, מיסים וקרנות מדינה להתמודדות עם המצב הקייםוובינר בנושא הרפורמה החדשה ביבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמיוובינר חינם בנושא: מו"מ בינ"ל חוצה תרבויותוובינר חינם בנושא: רכש בתקופת קורונה בחברות תעשייתיות - בעיות והזדמנויותוובינר חינם בנושא: ניהול כלכלי נכון של העסק שלכםוובינר חינם בנושא: הלוואות מהקרן בערבות המדינהוובינר חינם בנושא: מבוא לרכשוובינר חינם בנושא: איך לייעל את הגבייה בתקופת הקורונהוובינר חינם בנושא: ניהול הפרטיות בארגון בעידן שאחרי הקורונהוובינר חינמי בנושא: ערבויות בנקאיות כלליות וערבויות בסחר הבינלאומי וובינר חינם בנושא: שיקולים כלכליים בתהליכי מלאי ורכש וובינר חינם בנושא: יבוא מזוןוובינר חינם בנושא: ביטוח פנסיוני בעידן הקורונהוובינר חינם בנושא: איך פותחים חנות אינטרנטית בשעהוובינר חינם בנושא: גמישות עסקית בתנאי אי-ודאות וובינר חינם: שאלות ותשובות בנושא קורס סוכני מכס עם מר עודד נצר – גובה מכס אילתוובינר חינם בנושא: ענף האירועים ביום שאחרי המשברוובינר חינמי בנושא: טיפים לשיפור האנגלית העסקית וכתיבת פרופיל אישי ועסקי וובינר חינמי בנושא: הפרת חוזה בסחר בינלאומי לאור משבר הקורונהוובינר חינם בנושא: התנהלות עסקית אפקטיבית ביום שאחרי הקורונהוובינר חינם בנושא: האינטרנט כמקור לאיתור יעיל של ספקים והכרה טובה יותר של הענףוובינר חינם בנושא: ניהול פרויקטים בתקופת משברוובינר חינמי בנושא: יבוא מקביל - עשה ואל תעשה וובינר חינם בנושא: גיוס לקוחות באמצעות האינטרנט וובינר חינמי בנושא: איך להרים קמפיין פרסום חכם בפייסבוק בשעה ולהביא אלפי לקוחות וובינר חינמי בנושא: מבוא לסחר בינלאומיוובינר חינם בנושא: עבודה נכונה ויעילה מול המכס בימי הקורונה וובינר חינמי בנושא: התמודדות במחסור של משאבים בתקופת אי וודאות וובינר חינמי בנושא: מכירות טלפוניות בעידן הקורונה וובינר חינם בנושא: איך לבנות הצעת מחיר מנצחת לארגוניםוובינר חינם בנושא: כיצד תייצרו לעצמכם לידים איכותיים?וובינר חינם בנושא: מילוי נכון של תצהיר יבואן - עשה ואל תעשהוובינר חינם בנושא: דוברות יחסי ציבור ולובינגוובינר חינמי בנושא: יבוא מקביל והדילמות המשפטיות הקשורות אליווובינר חינם בנושא: מנהל פרויקטים- תפקיד מזדמן או מקצוע?וובינר חינם בנושא: סעיפי עיכבון וקיזוז בהסכמים מסחריים- דברים שכל יבואן צריך לדעתוובינר חינם בנושא: ניהול מלאיוובינר חינם בנושא: האם עמלות שמשולמות לסוכנים בחו"ל חייבות במס?
אירועים קרובים
קורסים בפיקוח משרד העבודה וגמו"שהדרכות פנים ארגוניותהשכרת כיתותחנות ספריםמידע לנרשםפורומיםהצעות עבודהחדשות המכללהסרטונים מהמכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א