Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

השקת מסלול CPLM - יום פתוח ללא תשלום!!

** 500 ש"ח הנחה למשתתפים ביום העיון**

CPLM - מסלול הכשרה חדש ועדכני לאנשי רכש ולוגיסטיקה בכירים המעניק תעודת הסמכה כפולה (CPM ו CLM).
לצורך הצגת התכנית יקיימו ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל והמכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז יום עיון מיוחד בו ישתתפו בכירי המרצים של מכון הרכש.
תכנית יום העיון:
09:00 - 09:30  התכנסות

09:30 - 10:00  דברי פתיחה: מר זאב אברמסון - מנכ"ל ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל.

10:00 - 11:00  לוגיסטיקה בעולם גלובאלי - הגדרת אתגרי המערכות הלוגיסטיות בכפר הגלובאלי שבו הגבולות נקבעים ע"י הטכנולוגיה והאינטרנט.
מרצה: ד"ר שי רוזנס - מרצה בכיר במרכז האקדמי רופין ומרצה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

11:00 - 11:30  השינויים בתחום הרכש בעשור האחרון
מרצה: ד"ר צבי לביא

11:30 - 11:45  הפסקה

11:45 - 12:30  ניהול מלאי בתנאי אי ודאות - הבנת דרכי ההתמודדות של מערכות ניהול המלאי בסביבה דינאמית.
מרצה: אינג' דורון מנגד

12:30 - 13:15  מצויינות ברכש - איך לרכוש טוב יותר מאחרים
מרצה: מר שלום גלדר

13:15 - 13:45  הפסקת צהריים - ארוחה קלה

13:45 - 14:30  ניהול סיכונים בלוגיסטיקה - בניית תהליך מובנה הנותן מענה לאתגרי המערך הלוגיסטי בתנאי אי הודאות של היום.
מרצה: מר דני חייט

יום העיון יתקיים בתאריך 28.04.11, יום חמישי בין בשעות 09:00-15:00, במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז, רחוב החשמונאים 84 ת"א.

*ההשתתפות ביום הפתוח אינה כרוכה בתשלום אולם מחייבת רישום מוקדם בעזרת הטופס המצ"ב.
**המבצע בתוקף לנוכחים ביום הפתוח ועד לתאריך 05.05.11