Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס חדשני במכללה העסקית: קורס אינוונטר- ניהול ורישום מצאי

המכללה העסקית שמחה להכריז על פתיחתו של קורס חדשני בנושא ניהול ורישום מצאי.
פריט אינוונטר הינו פריט או נכס אשר נרכש ע"י עירייה / חברה נתרם או הושאל לשימושה והוא בר קיימא.

הקורס נבנה  בשיתוף עם ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל על מנת לתת מענה מקצועי בנושא לחברות עסקיות ולעיריות (בהתאם לתקנות משרד הפנים בעיריות 1998 וצווי המועצות המקומיות ההמקומיות והאזוריות 199 בנוגע לניהול המצאי ברשויות).

הקורס כולל 6 מפגשים, כולל 40 שעות לימוד וייפתח בתאריך 15.09.11
הקורס הוגש להכרה לגמול השתלמות והותאם לעובדי עיריות ומועצות מקומיות.

הקורס מנוהל ע"י:

  1. ד"ר שי רוזנס -מרכז המרכז האקדמי במכללת רופין, מרצב בפקולטה להנדסה באוניברסיטת ת"אוהמנהל האקדמי של המוסד ללימודים של ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל.
  2. אינג' דורון מנגד: מהנדס תעשייה וניהול מטעם הטכניון, בעלים של חברת פוזיטרון בע"מ ייעוץ והדרכה.

לפרטים נוספים אנא מלאו את טופס הרישום ונציגי המכללה ייצרו עמכם קשר.