Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס שיווק בינלאומי בשפה האנגלית

אם הנך מנהל בתחומי שיווק, מכירות, פיתוח עסקי ותחומים נלווים, ואתה מקיים תקשורת עם לקוחות, מפיצים, שותפים וקולגות לעבודה בשפה האנגלית, קורס שיווק זה מיועד לך.
על פי נתוני הלמ“ס, בשנת 2008, הסתכם יבוא הסחורות בכ-64 מיליארד דולר, לעומת יצוא של כ-51 מיליארד דולר. מאחורי נתוני סחר חוץ של מדינת ישראל נמצאים מנהלים רבים, שצריכים לתקשר עם עמיתהם בחו“ל מקרוב או מרחוק, בכתב ובעל פה, כאשר במקרים רבים האמצעי המקובל הוא השפה האנגלית. 

מטרת הקורס
לתרגל ולשפר מיומנויות של ניהול שיווק בכתב (תכנית שיווק) ובעל פה (הצגת עיקרי התכנית), תוך לימוד מושגים מקצועיים ומתודולוגיות בשיווק מתקדם...והכל באנגלית
 
קהלי יעד
לכל מי שנוסע לחו“ל, או מארח בארץ גורמים מחו“ל במסגרת תפקידו הניהולי בשיווק, מכירות, פיתוח עסקי יזמות ועוד, ומבקש לשפר את התנהלותו מול לקוחות , מפיצים, שותפים וקולגות בשפה האנגלית.
 
מרצה ומנחה הקורס
דני אברמוביץ, מנהל מרקטינג טו-גו ייעוץ וייצוג (2000) בע“מ, BA בשוויץ, MBA בצרפת וארה“ב, עבד ברשת מלונות ”פור סיזונס“ בטורנטו ובלונדון. ניסיונו כולל את תחום קשרי חו“ל בתשלובת ישראכרט, בהתאחדות מלונות ים המלח, במרכז הרפואי אסף הרופא ובחברת נטפים. החברה מייצגת בארץ מותגים מחו“ל. מרצה לשיווק בתכנית הבינ“ל במרכז הבינתחומי בהרצליה ומרצה לתקשורת שיווקית בבית-ספר בינלאומי למינהל עסקים בפאריז. למרצה שליטה מלאה באנגלית, צרפתית ועברית. 

נושאי הלימוד

1. מבוא לשיווק בינלאומי

2. מבוא לשיווק שבכתב… והכל באנגלית

3. מתודולוגיות לאיסוף מידע שיווקי בארץ ובחו“ל והאמצעים לניתוחו

4. הבדלים בין תרבותיים בעולם העסקים

5. קביעת מטרות שיווקיות

6. קביעת תוכנית פעולה מתוקצבת וההקשר בין יצירתיות לשיווק 

7. שיטות וכלים לבקרת תכנית הפעולה 

8. תרגול
 
שיטת הלימוד
קורס בן שמונה מפגשים, 4 שעות אקדמיות בכל שבוע, סה“כ 32 שעות, כולל הרצאות אך גם הנחיה של עבודה בקבוצות קטנות ומצגת המועברת ע“י נציגי קבוצות העבודה לשאר משתתפי הקורס...והכל באנגלית.
 
מועד ומקום
הקורס יערך בימי שני, החל מתאריך 21.12.09 בין השעות 17:00-20:00, במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, רח‘ החשמונאים 84, ת“א. 
 
לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת ת העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת ההדרכה בטלפון: 03-5631023/27/82/107