Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

מבצע ליום עיון גבייה יעילה ונחושה

מבצע ליום עיון גבייה יעילה ונחושה
סוד ההישרדות הפיננסית בתקופה קשה זו, אינו תלוי רק בהגדלת המכירות ופלח השוק, כי אם בעיקר ביכולתו של כל עסק לקיים מערכת גבייה יעילה, זמינה, אפקטיבית ובמיוחד אגרסיבית במינון הנכון.
המכללה העסקית מזמינה אתכם להשתתף בהשתלמות מקצועית שמטרתה לאפשר יכולת ניתוח והטמעה של עקרונות הגבייה האפקטיבית, תוך הפחתת החששות מאיבוד הלקוח וטכניקות גבייה מתקדמות.

לפרטים מלאים אודות יום עיון גבייה יעילה ונחושה

המכללה העסקית מציעה עבור קורס זה מבצע של משתתף נוסף ב 90% הנחה!