Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

לראשונה בישראל ההסמכות היוקרתיות של המכון האמריקני ללימודי רכש ISM **

לראשונה בישראל ההסמכות היוקרתיות של המכון האמריקני ללימודי רכש ISM  **
בחודש נובמבר יפתח לראשונה במכללה העסקית, קורס ניהול שרשרת ההספקה שמכין לבחינות ההסמכה של ה-ISM בלווי ספרות מקצועית ענפה של ה-ISM מתורגמת לעברית
CPSM - Certified Professional in Supply Management
CSM- Certified in Supply Management

המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז חתמה על הסכם ראשון מסוגו עם ה-ISM - Institute for Supply Management המכון האמריקני ללימודי רכש, אשר יאפשר גם לאנשי רכש ולוגיסטיקה בישראל ליהנות מההסמכה הבינלאומית החדשה למנהלי שרשרת ההספקה, הניתנת כיום במדינות רבות ברחבי העולם. 

ארגון ה ISM הוא היחיד בעולם הנותן את ההסמכות החדשות C.P.S.M/C.S.M למנהלי שרשרת ההספקה, אשר מחליפות את ההסמכות הקודמות למנהלי רכש - C.P.M ו- A.P.P . ה ISM הסמיך את המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז כספק מוסמך לתחום זה. 

לדברי לבנת קיזנר, מנהלת המכללה העסקית בלשכת המסחר ת"א המרכז, "מקצוע ניהול הרכש וההספקה עובר שינויים רבים בשנים האחרונות. אלה שבעבר השתתפו בהחלטות רכש בלבד, מעורבים כיום בכל היבטי שרשרת ההספקה.  לכן, על מנת להתחרות בשוק המקומי והגלובאלי, על ארגונים לפתח שרשרת הספקה אשר ​​מנוהלת על פי סטנדרטים בינלאומיים. לשם כך, דרוש מנהל רכש מקצועי בעל ידע נרחב ומיומנויות מפותחות." 

לאור זאת, החליט ISM , המכון האמריקני ללימוד רכש, לצאת עם הסמכות חדשות אשר מחליפות את ההסמכות הוותיקות שלו
C.P.M -Certified Purchasing Managerו- A.P.P  - Accredited Purchasing Practitioner שהתמקדו עד כה בתחום הרכש בלבד.
ההסמכות החדשות, שהינן בעלות הכרה בינלאומית, משקפות את הכישורים הנדרשים למנהל רכש כיום ואת אלה שידרשו בעתיד. שתי ההסמכות הינן פועל יוצא של מגמת הגלובליזציה והכישורים הנרחבים להם נדרשים מנהלי רכש והספקה מקצועיים, על מנת לקדם את ערך ארגוניהם.
בחודש אוקטובר השנה, יפתח לראשונה במכללה העסקית הקורס שמכין לבחינות ההסמכה של
ה ISM בלווי ספרות מקצועית ענפה של ה ISM מתורגמת לעברית .
 
בין נושאי הלימוד בקורס: ניהול, מחזור חיי המוצר, תכנון הרכש, איתור ומיון מקורות רכש, תכנון ופיתוח מקורות הספקה, בניית מערכת הספקה בארגון, תקציב הרכש, מדיניות ונהלים ברכש, ניהול עלויות בארגון, ניהול ספקים, ניהול חוזים, יסודות ניהול המו"מ, אסטרטגיות וטקטיקות במו"מ, ניתוח עלות תועלת, מינוף פיננסי ברכש, תורת החיזוי, ניתוח שווקים, מבוא לניהול פרויקטים, יסודות הלוגיסטיקה, תכנון מערכות לוגיסטיות, ניהול המחסן, ניהול ובקרת מערכות מלאי, מסחר בינלאומי, 26000ISO-, שמירת איכות הסביבה ,ניהול האיכות, שירות וניהול סיכונים 
  
לפרטים אודות כל הספקים המורשים מטעם ארגון ISMלחץ כאן

לפרטים אודות הסמכת CPSM/CSM מאתר ISM + בחינות לדוגמא לחץ כאן

למעבר לכתב ההסמכה של ה-ISM למכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז לחץ כאן

מצ"ב תמונה של הבוגר הראשון שקיבלת את תעודת CPSM

* ISM – הינו המכון הראשון בעולם בניהול שרשרת ההספקה. הארגון נוסד ב- 1915 ומטרתו להוביל, לקדם ולשרת את מקצוע ניהול שרשרת ההספקה. מדובר בעמותה מכובדת ומוערכת בשוק הגלובלי אשר פועלת רבות בתחום החינוך, המחקר והסטנדרטיזציה, ועל כן יש לה השפעה גלובלית חזקה על אנשי עסקים וארגונים בעולם. לפרטים נוספים אודות המכון: www.ism.ws 

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 8111