Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס שינוע מטענים מסוכנים בתובלה ימית

בתאריך 1.1.07 פורסמה הנחייה ע"י  רשות הספנות והנמלים של משרד התחבורה,CG9F, המחייבת כל מי שלוקח חלק בשינוע מטענים מסוכנים בים לאורך שרשרת האספקה  לעבור קורס הסמכה בנושא על מנת שיוכל לעסוק בתחום. הנחיה זו המבוססת על הוראת האמנה הבינלאומית לשינוע מטענים מסוכנים בתובלה הימית – IMDG CODE (International Maritime Dangerous Goods Code ), שישראל צד לה.
המכללה העסקית וחברת מארקו שמחים להזמינך לקורס מקצועי בנושא שבמהלכו תוכל לרכוש ידע תיאורטי ומעשי מקיף על הקוד הבינלאומי ולקבל תעודה בהתאם לדרישות רשות הספנות והנמלים. 
 
נושא הלימוד
 • הכרת והבנת הקוד למטענים מסוכנים
 • תאור קבוצות הסיכון
 •  שילוט וסימון  
 • אריזות והמכלות
 • המכלות
 • חקיקה מקומית ובינלאומית
 • הפרדת המטענים המסוכנים
 • תיעוד/מסמכים
 • בטיחות
 • מצבי חרום
 • הקוד לביטחון נמלים ואוניות ISPS
 • סוגי מכולות ותקינותם  
                  כתנאי לקבל תעודת הסמכה , כל משתתף חייב  לעבור בהצלחה מבחן  בפיקוח רספ"נ. 
                                    המבחן מתקיים עם חומר פתוח שמחולק בתחילת הקורס.

קהל היעד
כל בעלי התפקידים, בכל הרמות בארגונים/חברות השונית המהווים ממשק לשינוע מטענים מסוכנים לאורך שרשרת האספקה בתובלה הימית והמשולבת.

המרצה
רב חובל אלי שירן, מנכ"ל חברת "מארקו"- שרותי יעוץ והכשרה ימיים משולבים, בעל ניסיון של שבע שנים בתחום חומרים מסוכנים ובהכשרה של התעשייה הימית בחוף. מר  שירן מאושר על ידי רספ"נ לבצע הכשרה והסמכה בנושא מטענים מסוכנים בים.
 
מועד ומקום
הקורס כולל שמונה מפגשים  , 40 שעות אקדמיות , ויתקיים החל מתאריך 28.01.2010 בימי חמישי בין השעות 16:00-20:00. 
 המחיר כולל חומרי לימוד , כיבוד קל ומנוי לשנה על תוכנת מחשב , תוכנה המיועדת לניהול פיקוח  ושיגור מטענים מסוכנים בתובלה הימית. התוכנה תאפשר ENQUERY (מידע מלא של כל UN ) ללא הגבלה, במשך שנה + 25 שאילתות  התאמת הפרדה. ( 25 Validations  ).
  
לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המכללה העסקית בטלפון:03-5631023/27/82/107