Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון בנושא טיפים לעבודה נכונה מול מכס נתב"ג

כל יבואן נדרש מתישהו לייבא סחורה באוויר מסיבה כזו או אחרת וכתוצאה מזה לבוא במגע עם מכס נתב"ג בכל תהליך השחרור.
השתלמות זו נועדה לחדד את הידע המקצועי בנושאי הליבה בעבודה הנכונה של היבואן מול מכס נתב"ג. במסגרת ההשתלמות יוצגו פתרונות מגוונים למניעת בעיות בעבודה מול מכס נתב"ג ויוצעו טיפים מעשיים לפתרון קשיים.

סדר יום:

08:30-09:00 רישום וכיבוד קל

09:00-10:30 כרטיס ביקור מכס נתב"ג
                      
מרצה: מר רפי גבאי - גובה מכס נתב"ג

10:30-11:00 קניין רוחני
                      
מרצה: הגב' סימה אביטבול - ס. גובה מכס נתב"ג

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:15 סוגיות נבחרות בנושא סיווג, הערכה וחוקיות היבוא
                      מרצה: מר רפי קסיס - מנהל תחום בכיר

12:15-13:00 כללי מקור ביבוא
                      
מרצה: הגב' תמי אבישר - ממונה מחלקת יצוא

13:00-13:45 דרכים חוקיות וטיפים מעשיים לחיסכון במיסי יבוא
                      
מרצה: עו"ד גיל נדל משרד עורכי דין
13:45 ארוחת צהריים


מועד ההשתלמות

ההשתלמות תתקיים בתאריך 09.07.2013, יום שלישי בבית לשכת המסחר ת"א והמרכז, רח' החשמונאים 84 ת"א, קומה 1.


לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 8111* או למלא את הטופס המצ"ב ונציגנו יחזרו אליך בהקדם