Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ריענון לשינוע חומ"ס

קורס ריענון לשינוע חומ"ס
בפיקוח משרד התחבורה - רשות הספנות והנמלים
קהל היעד:

כלל העובדים במקצועות השונים אשר עוסקים בשינוע חומרים מסוכנים לאורך כל שלב בהובלתו. והוסמכו לפני שנתיים ומעלה בקורס שינוע חומרים מסוכנים.
הרענון הינו דרישת חובה מטעם משרד התחבורה.

מרצה:

רב חובל אביתר ייבין - מרכז הקורס ומרצה מוסמך מטעם מנהל הספנות והנמלים.

מטרת הקורס:

לרענן את הידע בהובלת חומ"ס ועדכון נושאים חדשים שהתפתחו במשך השנתיים האחרונות.

תוכנית הלימוד תכלול את הנושאים הבאים:
  • מבנה הקוד IMDG.
  • נהלי חירום באירוע חומ"ס.
  • אריזות מקובלות לחומ"ס.
  • מסמכים המלווים לחומ"ס.
  • מבנה המכולה.
  • קשירת מטענים בהובלה הימית.
  • סרט בנושאים הנלמדים.
  • מבחן מסכם.
תעודות והסמכה:

בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים.
המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו תעודת גמר, המוכרת וחתומה ע"י רשות הספנות והנמלים אשר מוכרת גם ע"י משרד התעסוקה - הפיקוח על העבודה, כימי כשירות לממונים על הבטיחות מס. 113807.

להלן דוגמא  לתעודה:
dugma_teuda2.JPG


מועד ומקום

הקורס כולל שני מפגשים, 16 שעות לימוד אקדמאיות ויתקיים ביום ראשון בין השעות 08:30-16:30 בתאריכים 03.08.15 ו- 10.08.15 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז, רחוב החשמונאים 84, ת"א.