Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

תכתובת עסקית באנגלית

אין היום מנהל או עובד שמתוקף תפקידו בתוך ארגון גדול כקטן איננו נמצא בקשר קבוע עם גורמים עסקיים (ספקים, לקוחות, סוכנים ונציגים) בחו“ל.
תקשורת כתובה זו מתנהלת כמובן באנגלית. מעבר לאיות ודקדוק ישנה חשיבות רבה לסגנון העסקי.
מה הם הכללים הבסיסיים בכתיבת מיילים עסקיים באנגלית? כיצד מעבירים מידע בצורה ברורה? איזה ניסוח עדיף בבקשה לקבלת הצעת מחיר, ואיך עונים נכון לפנייה שכזו? כיצד מבקשים תשלום שבפיגור? מבי שפת תלונה מתאימה? איך פונים לספק בבקשה לשנות דבר מה בהזמנה?
סדנה זו תתמקד בנושאים אלה ואחרים.
קהל יעד:
מנהלים ועובדי מחלקות סחר חוץ רכש ולוגיסטיקה
 
בין נושאי הלימוד:
כללים ועקרונות בסיסיים במיילים עסקיים
ביטויים נפוצים במיילים עסקיים
מיילים פורמליים ולא פורמליים
בקשות לקבלת הצעות מחיר (RFQ ) והצעות מחיר
גביית תשלום בפיגור
ניסוח תלונות והטיפול בתלונות שמתקבלות
Case study-הזמנת ציוד מחו“ל

המרצה:
מר לורי אוברמן- בעל חברת TALKING BUSINESS, בעל B.A בכלכלה, MA במנהל עסקים ותעודת TEFLלהדרכת מנהלים ועובדים באנגלית מקצועית. יליד לונדון, מומחה להדרכת מנהלים ועובדים באנגלית לעסקים בינלאומיים, בעל ניסיון רב בניהול הדרכות וסמינרים באנגלית עסקית, טכנית ומקצועית בארגונים מובילים וידועים במשק בסקטור הפרטי והציבורי.

מועד ומקום:
הסדנה תתקיים בתאריך 15.11.16 יום שלישי בין השעות 15:00-09:00 בלשכת המסחר ת“א, החשמונאים 84, ת“א

בלעדי למשתתפי הקורס הספר: Emails & Telephone Calls ללא עלות