קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה

תודה על התעניינותכם בקורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה של המכללה העסקית.