Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון בנושא התנהלות יעילה ונכונה מול מכון התקנים הישראלי ביבוא

מוצרים מיובאים רבים חייבים, כאמור בעמידה בדרישות חוקי היבוא למדינת ישראל הכוללות בין היתר בדיקות תקן. כיום עפ"י צו יבוא חופשי, המעבדה אשר רשאית לתת אישור תקן לשחרור הטובין מחזקת המכס ברוב המוצרים הינה המעבדה הרלוונטית במכון התקנים הישראלי.
מדובר בהליך מורכב, שללא ידע בתחום עלול להביא לכך שהמוצר המיובא לא יתאים לדרישות התקן ואז במקרה הטוב היבואן יוכל לבצע תיקון של הליקויים, אולם במקרה הגרוע הוא ייאלץ להחזיר את הטובין ליצרן בחו"ל או לחילופין להשמידו.

ביום העיון תוקם עמדה של מכון התקנים לרישום ל"פורטל ליבואן". פורטל זה הוקם ע"י מכון התקנים כחלק מתוכנית אסטרטגית לשיפור השירות ללקוחות המייבאים טובין ארצה. המידע המוצג בפורט, נועד לסייע בפעיליות מול מעבדות מכון התקנים וזאת ע"י הצגת נתונים עדכניים בזמן אמת אודות הפעילות העסקית שלך בכל הקשור לשחרור טובין וקבלת אישור התאמה לתקן - אישור ת"ר.

לצורך הרישום לפורטל יש להביא: תעודה מזהה, תעודת עוסק מורשה וחותמת חברה .


מטרת יום עיון זה הינה להעניק ליבואנים ידע נוסף בכל הנוגע לקבלת אישורי תקן ממכון התקנים ובכל הנוגע להיבטים משפטיים הקשורים לחוק התקנים החדש וצו יבוא חופשי.

בתוכנית:

08:30-09:00 התכנסות, הרשמה וכיבוד קל

09:00-11:30 איך לעבוד נכון מול מכון התקנים (נוהל 401)
                       מר שוקי קפלן - סגן מנהל אגף תעשיה לשרות - מכון התקנים הישראלי

11:30-11:45 הפסקה

11:45-12:15 - טיפים לעבודה נכונה על מערכת מיט"ב שהופעלה החל מיום 15/06/2011
                         מר שוקי קפלן - סגן מנהל אגף תעשיה לשרות - מכון התקנים הישראלי

12:15-13:15 היבטים משפטיים בכל הקשור לחוק התקנים, צו יבוא חופשי ותקנים רשמיים
                       עו"ד גיל נדל, שותף וראש תחום דיני יבוא יצוא וסחר בינלאומי במשרד גולדפרב - זליגמן ושות'

13:15-14:00 רפורמה בחוק התקנים (תיקון 10) - התשע"ד 2013
                       עו"ד רוזי מ. רון - משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן

14:00-15:00 ארוחת צהריים קלה

מועד ומקום:
יום העיון יתקיים בתאריך 24.3.14 יום שני בין השעות 09:00-15:00, במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז רח' החשמונאים 84, ת"א, קומה ראשונה.