Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס יחסים בזכיינות

שיטת הזכיינות הנה שיטה מוכחת להעתקת מודלים עסקיים מצליחים, אולם תנאי חשוב להצלחת השיטה הוא קיומה של מערכת יחסים תקינה ויעילה בין החברה המזכה והזכיינים. במידה ומערכת היחסים אינה זוכה לתשומת הלב המקצועית הנדרשת, אזי יכול להיווצר מצב של חוסר אמון, ואף יריבות בין הצדדים ואלו עשויים להוביל לחוסר תפקוד ואף קריסה של המיזם.
המכללה העסקית והמכון הישראלי לזכיינות מזמינים אתכם לקורס חדשני בתחום היחסים בזכיינות .
קהל היעד:
בעלי רשתות מזכות, למנהלים ועובדים ברשתות אלו, אשר בתחום אחריותם שמירת הקשר ומתן השרות לזכייני הרשת.

מטרת הקורס:
מטרת הקורס הנה לספק ידע, כלים ומיומנויות, לנציגי הרשת המזכה, הפועלים מול זכייני הרשת, וזאת מתוך רצון ללמדם כיצד לבנות ולקיים מערכת יחסים מיטבית בין הרשת וזכייניה. אימוץ כלים ומיומנויות אלו יסייע ביצירת שיתוף פעולה פורה, יגביר את סיכויי הצלחתו הכלכלית של המיזם, ומכאן יוביל לשביעות רצון של שני הצדדים השותפים לפעילות.

בין נושאי הלימוד:
הזכיין הוא "הלקוח" של הרשת המזכה.
מהות פעילותה של החברה המזכה (תפקיד המזכה).
דרכים לפתרון מחלוקות בין זכיינים והרשת המזכה.
קוד אתי לניהול מערכת זכיינית.

מרכז הקורס:
מר סטיבן וולפסון - נשיא ומנכ״ל המכון הישראלי לזכיינות, מומחה לזכיינות בינלאומית, בעל למעלה מ 20- שנות ניסיון בתחום, בדגש על קמעונאות וזכיינות בינלאומית.

מועד ומקום:
הקורס כולל 24 שעות לימוד אקדמאיות ויתקיים בימי שני, החל 09.05.16, בין השעות 15:00-09:00 למשך 3 מפגשים בבית לשכת המסחר, החשמונאים 84, ת"א.
למכללה הסדר חניה מוזל בחניון גבעון / TLV.