Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס נציג אחראי בתמרוקים

במסגרת תיקון לפקודת הרוקחים, חקיקה שתיכנס לתוקפה בחודש פברואר 2018 , על כל יבואן ויצרן של תמרוקים למנות נציג אחראי מטעם ארגונו.
החוק מחייב את הנציג האחראי לעבור הכשרה, על מנת להכיר את נושאי הליבה שבהם הוא יעסוק ביום יום. ההכשרה הינה חובה גם למי שמשמש כיום בתפקיד דומה.
המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א וחטיבת התמרוקים מזמינה אתכם לקורס הכשרה ייחודי בתחום. לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת "נציג אחראי בתמרוקים" תכנית לימודים זו מאושרת ע"י משרד הבריאות.
תעודת סיום קורס הינה תנאי הכרחי על מנת לרבל מינוי מטעם המשרד ולהיכלל ברשימת הנציגים האחראיים בפורטל משרד הבריאות.
קהל היעד:
עובדים שנדרשים לשמש כנציג אחראי אצל היבואן, היצרן והיצואן של תמרוקים.

תנאי קבלה:
12 שנות לימוד לפחות.
שליטה בשפה האנגלית ברמה של קריאה והבנת דו"ח הערכת בטיחות ומבחנים קליניים שנערכו על התמרוק.

נושאי לימוד עיקריים:
  • חקיקה רלוונטית בתחום התמרוקים – הכרת החקיקה החדשה ונהלים רלוונטיים.
  • תפקידיו וחובותיו של הנציג האחראי ואחריות משפטית.
  • מבנה תיק תמרוק
  • דו"ח הערכת בטיחות
  • תנאי ייצור אחסון והפצה נאותים לתמרוקים
  • תיווי ואריזה
  • שרשרת אספקה ומעקב אצוות
  • טענות שיווקיות
  • מערכת CRM  וניהול מערכת תופעות לוואי
  • סדנת הגשת הודעה על שיווק (נוטיפיקציה) בפורטל משרד הבריאות
מרצי הקורס:
סגל המרצים של הקורס מורכב ממגוון אנשי מקצועי בניהם עורכי דין, רוקחים וכימאים בעלי השכלה רלוונטית בתחום.

מועד והיקף הלימוד:
הקורס כולל 5 מפגשים של סה"כ 38 שעות לימוד אקדמאיות ,  בין השעות
9:00-15:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז, רחוב החשמונאים 84, ת“א.