Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון: קבלנות משנה – יזום או אילוץ?

גורם קבלנות המשנה מהווה את אחד הנדבכים החשובים בכל תחומי העיסוק הן בענפי השירותים והן בענפי התעשייה. הנושא מדיר שינה מהרבה מאוד מנהלים, בייחוד כשעליהם להחליט אסטרטגית בין הישארות במתכונת הנוכחית והשקעה בהרחבת האמצעים, לבין שימוש בגורמים חיצוניים והימנעות מהשקעה.
ביצוע ההחלטה לצאת לקבלן משנה ויישומה מוטלת על אגף הרכש בארגון אולם הוא מחייב סיוע ושיתוף פעולה מאגפים אחרים כגון הנדסה, תפעול, תפ"י, תחזוקה, בטחת איכות וכספים וכו'.
הינם מוזמנים ליום עיון מקצועי אשר תעניק לכם כלים להפקת מיטב התועלת מהתנהלות מול קבלן המשנה מרגע קבלת ההחלטה, דרך המו"מ ועד ליישום בפועל.

קהל היעד:
מנהלי רכש, מנהלי פרויקטים, ומנהלים בתחומי: שרשרת ההספקה, הבטחת האיכות, התפעול והתפ"י.
 
נושאי הלימוד:
  • מבוא להגדרות בנושא קבלנות המשנה לסוגיו וקבלני המשנה תחת החוק.
  • תהליך ההחלטה וההכנה להתקשרות עם קבלן משנה.
  • שיפור בהכנת הסכם עם קבלן המשנה והכנת רשימת מטלות שחייבות להופיע בחוזה.
  • הכנת החוזה עם היועץ המשפטי של הארגון והפקת טיוטת חוזה לפני מו"מ עם קבלן המשנה.
  • ההבדל בין ארגון החייב בחוק המכרזים בפניה לקבלן משנה, לבין ארגון עצמאי שאינו חייב בחוק המכרזים.
  • הסכנות התמונות בנושא קבלנות משנה.

אודות המרצה:
מר משה אמון – בעל ניסיון מעל ל – 50 שנה בתחומי הרכש, הלוגיסטיקה ושרשרת ההספקה. כתב את הספר הראשון בתחום הרכש וניהול חומרים.
שימש כראש מנהל הרכשה באחד מהמפעלים המובילים בארץ. מראשוני מקימי המט"י (מרכז טיפוח יזמות) בארץ. שימש שנים רבות כחונך בתחום הרכש וקבלנות המשנה במפעלים מובילים. מרצה לתחום הרכש , הלוגיסטיקה ושרשרת ההספקה, ומרכז אקדמי לתחומי הרכש במכללה העסקית.

מתכונת יום העיון:
יום העיון יתקיים בתאריך 29.01.19 יום ג‘ בין השעות 09:00 - 15:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז, רחוב החשמונאים 84 ת“א.
לרשות הלומדים הסדר חנייה בחניון ”אבן זיו“ בעלות מוזלת.