Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

היערכות עסקית עם תום המשבר ומחנק האשראי

סיום ההאטה החריפה בכלכלה העולמית, שיצרה קיפאון כלכלי וההשלכות המיידיות גם על היקף הסחר בארץ, אינן עוד תחזיות רחוקות אלא עובדות יסוד שעימן יש להתמודד, כעת ובחוכמה. רגע אחד לפני המתחרים.

המכללה העסקית מזמינה אתכם ליום השתלמות מקצועי מיוחד ,שמטרתו כצו השעה, להכיר מקרוב כלים ושיטות מיוחדות להיערכות עסקית משופרת עם תום המשבר. בהשתלמות, נתרגל טכניקות שונות לאבחון , זיהוי, טיפול וחיזוי של מצבים עסקיים מורכבים הקרבים לפתחנו.

קהל היעד:

מנהלי חברות, מנהלי מפעלים, מנהלי עסקים, מנהלי כספים, חשבים, מנהלי משק, עובדים בכירים במחלקות הכספים, ובעלי עניין אחרים בתחום.
 
שיטת הלימוד:
לימוד תיאורטי של הנושא בלווי הדגמות, הבהרות ודיאלוג מתמיד  ודינאמי של המרצה עם המשתתפים ובינם לבין עצמם. 

המרצה:
מר ניצן גולדברג, M.A יועץ בכיר לניהול כספים, בעבר סמנכ"ל  לכספים, בעל ניסיון בחברות בינלאומיות והיי-טק, מרצה ותיק בקורסים של יזמות עסקיות, מתמחה בנושאי תכנוני תזרים,  קווי אשראי ובנקאות מקים ערכות הישרדות פיננסיות לחברות.
כתובת האתר של המרצה: www.nitzangoldberg.com


נושאי הלימוד:

  1. מילוי רזרבת מזומנים - מאפיינים לחיזוי עתודת מזומנים בתום משבר כלכלי , אבחון וזיהוי צרכים
  2. ניהול הון חוזר - דרך חכמה לניהול משבר המזומנים, פעל יוצא של חיזוי תזרימי אמין ומבט לעתיד
  3. חלופות ומקורות מימון - איתור מקורות מימון ותזרים חלופיים לטווח הקצר , הדרך להישרדות
  4. גבייה נחושה בעת סוערת - להיות או לחדול: גביית חובות נחושה בצל משבר כלכלי- צו השעה ממש
  5. טקטיקטות גבייה מנצחות - ניצול מומנט ההלם- תקיפת יעדי הגבייה הסרבנים מזוויות מפתיעות
  6. אסטרטגיות גבייה מעשיות - שינוי כללי המשחק הישנים והרעים כפתח מינוף לשיפור גבייתי מיידי
  7. בנקים בחזית העסקית - ניהול חכם של מו"מ להגדלת אשראי  דחופה בעת פיתוח, כלים ושיטות
  8. העסק ושלטונות המס - מערכת המס "רעבה", איך נמנע מחנק כלכלי ביחסים עם מערכת עצבנית
  9. העסק ועלויות השכר - ניהול מושכל ומבוקר של הקטנת עלויות שכר מעיקות רגע לפני תום המשבר
  10. ערכת הישרדות כוללת - תיק ערכת ההישרדות הפיננסית מוכן להפעלה למחר בבוקר - כלים מידיים.

מועד ומקום:
ההשתלמות תיערך  ביום שלישי, 19.01.2010 , בין השעות 09:00 – 15:00, במכללה העסקית, רחוב החשמונאים 84 ת"א.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכהולהשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה להשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב תשלום שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 03-5631023/27/82/106/107