Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ניהול ושיווק אתרי אינטרנט

בשנים האחרונות, בעקבות השינוי ההולך וגובר ברשת האינטרנט, קיימת חשיבות מרובה לנושא ניהול נכון של האתר.
מידת אטרקטיביות והאפקטיביות המסחרית של אתרי האינטרנט תלויה ברמת העיצוב, הבנייה והניהול השוטף. אתרי האינטרנט מהווים כיום מעמודי התווך בעולם העסקי בפרט ובכלכלה בכלל.

מדי יום נפתחים אתרים חדשים המספקים מידע כללי בכל תחומי החיים. מציאות זו מחייבת את החברות והמוסדות השונים להעסיק אנשי מקצוע אשר ירכזו את נושא הבניה, ניהול, עדכון, אבטחה ותחזוקה של אתר האינטרנט.

המכללה העסקית בשיתוף עם חברת IMEC מזמינה אותך להשתתף בקורס מקצועי הבא להקנות כלים לניהול כולל ושוטף של כל הפרמטרים באתר האינטרנט.

קהל היעד
● בעלי אתרים
● בעלי עסקים ומנהלי חברות
● מנהלי אתרים

שיטת הלימוד
● הקורס מוצג בכיתת מחשב ייעודית וכולל ידע תיאורטי בשילוב עבודה מעשית לתרגול הן בכיתה והן בעסק.
● הקורס כולו מלווה בדוגמאות מעולם האינטרנט ועצות הקשורות לניהול השוטף ולבניית אסטרטגיית אינטרנט.

נושאי הלימוד


מבוא

קידום במנועי חיפוש

סקירה של אתרים שונים בשוק הישראלי והעולמי

ניהול רשת שותפים affiliate

מודלים עסקיים להכנסות מהפעלת אתרים (שטחי פרסום, אינדקס, מסחר ותוכן שיווקי)

מועדון לקוחות

סוגי אתרים

שירות לקוחות

טכנולוגיות מתקדמות

עקרונות הפעלת שת"פ

הצגת אתר לדוגמא

מתודולוגיות תשלום

ניתוח אתרים מתחרים

תפעול האתר

קבלת ממשקי ניהול לתרגול

סוגיות משפטיות

הצגת נייר דרישות ראשוני/ פונקציונאלי

כוח אדם ובעלי תפקידים

הקמת אתר

כוחות ומשימות

שילוב האתר עם עסק קיים

תוכנית עסקית

גרפיקה/ לוגיסטיקה

ניהול מכירות מיוחדות

פרסום- newsletter, adsense, ppc, ppl

 

מרכז אקדמי

גיא טל  - מנכ"ל חברת IMEC, יועץ אינטרנט, חונך עסקי ומרצה מטעם הרשות לעסקים קטנים.
לתלמידי הקורס תינתן שעת ייעוץ חינם עם המרצה
 
מועד ומקום
הקורס, הכולל עשרה מפגשים, יתקיים אחת לשבוע החל מחודש דצמבר 2013 , בין השעות 16:30-20:30,
במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז, רחוב החשמונאים 84, ת"א.
לרשות המשתתפים הסדר חניה בתשלום מוזל בחניון "אבן זיו" רחוב סעדיה גאון 22, ת"א.לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת ת העובד בתשלום מס