Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון אינקוטרמס 2010

האינקוטרמס כולל  שלושה עשר מונחים המהווים את השפה הבינ"ל לסחר. מטרתם של מונחים אלו הינה להגדיר את הנקודות בהן המוכר מסיים את התחייבויותיו, הן מבחינת ההוצאות והן מבחינת האחריות. הכרחי להכיר היטב את המונח לפני החתימה על החוזה מכיוון שיישום נכון שלו הינו תנאי חיוני להצלחתה של כל עסקת יבוא או יצוא.
לשכת המסחר הבין-לאומית והמכללה העסקית שמחים להזמין אתכם להקדים וללמוד את המונחים החדשים שיצאו במסגרת אינקוטרמס 2010 במסגרת יום עיון שיתקיים ביום ראשון, 06/11/2011, בבית לשכת המסחר ת"א והמרכז, קומה 1. 

סדר היום 
 
9:00-9:30     התכנסות והרשמה
 
9:30-10:30   מערכת מונחי המכר הקיימת: 
                    בעיות מהותיות במשולש היחסים  בין מוכר – מוביל - וקונה.
                    מרצה : ברי פינטוב- מנכ"ל ארגון התאגידים


10:30-11:30 הכרת מערכת המונחים החדשה: 
                    סקירה השוואתית אל מול המונחים הקיימים.
                   מרצה : ברי פינטוב - מנכ"ל ארגון התאגידים


11:30-12:00 שאלות ותשובות
 
12:00-12:30 הפסקה וארוחה קלה
 
12:30-13:30  היבטי ביטוח ימי אווירי עם כניסת מערכת המונחים החדשה
                     מרצה : מר אבי בן חורין- מומחה לביטוח ימי, חברת "נאמנים אלמנטרי וימי"
 
13:30-14:30 סיכון, בעלות וחזקה  - היבטים משפטיים בעקבות האינקוטרמס החדש                   
                    מרצה : עו"ד גיל נדל – משרד עורכי דין
 
14:30-15:00 שאלות ותשובות 

בוגרי ההשתלמות יוסמכו ויקבלו תעודה מוכרת ע"י ה-ICC

קהל היעד
בנקאים, יצואנים, יבואנים , משפטנים, משלחים בינ"ל וסוכני מכס. 

ייחודי למשתתפי ההשתלמות:
  • הספר אינקוטרמס 2011 - ללא תשלום
  • בוגרי ההשתלמות יזכו לתמיכה שוטפת בבעיות ייחודיות בסיוע נציגות ICC בישראל.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס