קורס איקומרס במכללה העסקית - מדברים עם מר תומר רייזר מרכז הקורס