וובינר חינם בנושא: האינטרנט כמקור לאיתור יעיל של ספקים והכרה טובה יותר של הענף