וובינר חינמי בנושא: התמודדות במחסור של משאבים בתקופת אי וודאות