וובינר חינם בנושא: שיקולים כלכליים בתהליכי מלאי ורכש