וובינר חינם בנושא: ניהול הפרטיות בארגון בעידן שאחרי הקורונה