×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ריענון שינוע חומרים מסוכנים בהובלה ימית

תעודת שינוע חומרים מסוכנים בהובלה ימית תקפה לשנתיים, לכן על העוסקים שינוע חומרים מסוכנים בהובלה ימית חלה החובה לעבור קורס ריענון אחת לשנתיים. בעלי תעודת הסמכה לשינוע חומרים מסוכנים אשר פג תוקפה, נדרשים לעבור קורס ריענון על מנת להאריך ולשמור על תוקף התעודה.
המכללה העסקית מזמינה אתכם לקורס ריענון שינוע חומ"ס על מנת לחדש את תוקף התעודה שברשותכם.

קהל היעד:
כלל העובדים במקצועות השונים אשר עוסקים בשינוע חומרים מסוכנים לאורך כל שלב בהובלתו. והוסמכו לפני שנתיים ומעלה בקורס שינוע חומרים מסוכנים.
הריענון הינו דרישת חובה מטעם משרד התחבורה.

מרצים:
רב חובל אביתר ייבין - מרכז הקורס ומרצה מוסמך מטעם מנהל הספנות והנמלים.
מר דניאל ארנון - מרצה בכיר בקורס, מהנדס כימאי בוגר הטכניון, בעל תואר שני M.sc בחקר ביצועים.

מטרת הקורס:
לרענן את הידע בהובלת חומ“ס ועדכון נושאים חדשים שהתפתחו במשך השנתיים האחרונות.

תוכנית הלימוד תכלול את הנושאים הבאים:
  • ארגונים בין לאומיים
  • מבנה הקוד IMDG
  • אריזות מקובלות לחומ“ס
  • מסמכים המלווים לחומ“ס
  • תס"ק ים ותרגול מילוי הצהרת חומ"ס
  • שילוט חומ"ס
  • הוראות הנוגעות לנוהלי ההובלה והפרדות
  • מבנה המכולה
  • קשירת מטענים ומאמצים בהובלה הימית
  • סרטונים בנושאים הנלמדים
מועד ומקום:
הקורס כולל שני מפגשים, 16 שעות לימוד אקדמאיות ויתקיים בימי שני בין השעות 09:00-15:00 החל מה-21.01.19 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז , רחוב החשמונאים 84, ת“א.
למכללה הסדר חניה בעלות מוזלת.

תעודות והסמכה:
בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים.
המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו 2 תעודות: אחת מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז
והשנייה תעודת הסמכה החתומה ע“י רשות הספנות והנמלים.