×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון בנושא: כלים לניהול משא ומתן מוצלח עבור מנהלי רכש וקניינים בכירים

תקשורת נכונה עשויה לקבוע את גורלו של תהליך מו“מ כאשר מדובר באנשים שמקורם בתרבויות ועולמות שונים. יישום נכון של הטכניקות והכלים העומדים לרשות הנושאים ונותנים הוא שיוביל את המשא ומתן לתוצאות הטובות ביותר.

מטרת יום העיון

  • הקניית יתרונות למשתתפים בניהול מו“מ בארץ ובחו“ל
  • חיזוק המודעות להשפעת תרבות על עסקים, באמצעות לימוד ותרגול של קודים בין תרבותיים עסקיים
  • רכש אסטרטגי - מתיאוריה למעשה

קהל יעד

מנהלים הנמצאים בקשר עם ספקים/לקוחות, מנהלי רכש, מנהלי שרשרת אספקה, מנהלי יבוא, מנהלי יצוא, מהנדסי פיתוח, קניינים בכירים, מנהלי תפעול, מנהלי פרויקטים.
חמש שנות וותק לפחות בתחום.
 

נושאים עיקריים

  1. שפת הגוף במשא ומתן והשימוש בה
  2. קריאת והבנת המשמעויות מאחורי שרבוטים במשא ומתן
  3. משא ומתן בין תרבויות
  4. 7 Steps Model - ככלי מעבר מרכש מובל לרכש מוביל

מתכונת יום העיון

יום העיון יתקיים בין השעות 15:00-09:00, במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז, רחוב החשמונאים 84 ת“א.