×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס היבטים פיננסיים

המכללה העסקית שמחה להזמינכם לקורס ייחודי אשר יקנה למשתתפיו יכולת להבין את הצעדים הפיננסיים אשר נחוצים לניהול העסק.
 

מטרת הקורס

קהל יעד

מנהלים, עצמאיים, בעלי עסקים, עובדי מחלקות גזברות, עובדים במחלקות הכספים ובעלי עניין אחרים בתחום.

נושאים עיקריים

 1. דוחות כספיים וניתוח דוחות כספיים
 2. חוות דעת רואה חשבון המבקר
 3. תמחיר והמחרה
 4. טיפים לעבודה נכונה מול הבנקים
 5. התארגנות עסקית לקראת תום שנת המס
 6. ניהול ספרי חשבונות בשנת המס 2016 ולקראת שנת מס 2017
 7. תכנוני מס
 8. מבנה משפטי של העסק, פעילות כיחיד לעומת פעילות כחברה
 9. היבטים בנושא מס ערך מוסף - עוסק פטור, עוסק מורשה
 10. ספירות מלאי לקראת 31.12.2016
 11. הוצאות מוכרות
 12. הפרשות סוציאליות (פנסיה, קופ"ג ולקרן השתלמות) ביטוח חיים .א.כ.ע
 13. עובדים – טופס 101 ,יומן נוכחות, ריבית על הלוואות לעובדים, הסכם העסקה, צווי הרחבה ועוד

מתכונת הקורס

הקורס כולל 2 מפגשים פעם בשבוע בין השעות 09:00-15:30 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז, רחוב החשמונאים 84, ת“א.

תעודת גמר

בוגרי הקורס יקבלו תעודה גמר יוקרתית בעברית ואנגלית מטעם המכללה העסקית ולשכת המסחר ת"א והמרכז.