×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנת ניהול משימות מורכבות כלים ניהוליים מעולם הפרויקטים

במסגרת עבודתנו אנו נתקלים בפרויקטים בכל עולמות התוכן השונים: שינוי מבנה ארגוני, פתיחת קו ייצור, פתיחת סניף, שינוי נהלי עבודה ועוד. לכן ,כל עובד האחראי על משימות מורכבות המתאפיינות בהתחלה וסיום ברורים, הינו מנהל פרויקט גם אם לא מוגדר כך.

מטרת הסדנה

  להכיר את עולם התוכן של ניהול הפרויקטים ותיגעו בשלבים השונים והייחודים של כל שלב ושלב.

קהל יעד

מנהלי פרויקטים מכל הסוגים, מנהלים בכירים ומנהלי ביניים, מהנדסי תכנון, מהנדסי בקרה, מנהלי תפעול ומנהלי צוותים.

נושאים עיקריים

  1. תהליך גיבוש המשימה וייזום הפרויקט.
  2. ניהול תכולת הפרויקט.
  3. ניהול הזמן ומשימה מורכבת והתמודדות עם אי וודאות.
  4. ניהול סיכונים והתמודדות עם שיבושים במשימה.
  5. גיבוש תוכנית מעקב ובקרה.
  6. גיבוש תקשורת בין גורמים – היבטים אינטגרטיביים.

מתכונת הסדנה

הסדנה תתקיים בין השעות 09:00-15:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז, רחוב החשמונאים 84.
לרשות הלומדים הסדר חנייה מוזל.